Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 17.08.2021.godine, do 14:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Grad Mostar. Od dežurnog u  PVP Mostar, dobili  smo  informaciju da su i dalje  aktivni požari na Čabulji  i  na Đubranima. Gori trava i nisko raslinje.  Nema ugroženog stanovništva, stambenih  i  drugih objekata,  jedan krak požara sa Čabulje se kreće  u pravcu  Drežnice.

Aktivan je i dalje požar na lokalitetu Malog polja- Kvanj.

Od 12:15 sati izbio je novi požar pored puta za Rašku Goru na dvije lokacije.

 

Grad Čapljina. Kako doznajemo iz OC CZ Čapljina požar na lokaciji  Budisavina je  ugašen.

 

Općina Jablanica. Prema informaciji  koju smo dobili od gosp Omera Nezirića šefa službe CZ Jablanica požar na lokaciji Komadinovo Vrelo/Donja Jablanica  i  Plasa su i dalje  aktivni.  Gori borova šuma. Vatrogasci  gase požar iznad željezničke pruge kod Komadinovog Vrela i  iznad Donje Jablanice, gdje je angažovano oko 50 ljudi.

Helikopter Helikopterskog servisa RS-a je doletio oko 12:30 sati, da bi oko 13:00 sati počeo sa djelovanjem po požarištu.

 

Općina Stolac. Prema  usmenoj informaciji  koju smo dobili od gosp.Milenka Vujinovića šefa OC CZ Stolac, i dalje su aktivni požari na području Stupišta i Derana, kao i na lokalitetu Dolovi. Gori trava,visoko i nisko raslinje, na nepristupačnom  terenu . Požar za sada ne prijeti stanovništvu i stambenim i drugim objektima.  Na terenu su pripadnici DVD Stolac i lokalno stanovništvo.

 

Općina Konjic. Oko 12:30 sati izbilo je niz požara  pored željezničke pruge od Donjeg sela, Cerića  do Čelebića .

 

Na području ostalih  općina na području HNK/Ž  trenutno nema aktivnih požara.

 

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR