Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju na području Tuzlanskog kantona, te izvještaja Agencije za vodno područje rijeke Save za dan, 22.06.2020. godine, do 16:00 sati

VODOSTAJI – POPLAVE

 

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO

Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH do 15:00 sati:

 

Prema podacima meteorološkog prognostičkog modela očekuje se smanjenje intenziteta i prestanak padavina što bi trebalo da potraje do kraja dana, nakon čega se tokom noći očekuje ponovno intenziviranje padavina.

Na stanici Karanovac koja se nalazi na rijeci Spreča-područje nizvodno od brane Modrac, dostignuta je kota pri kojoj počinje obavještavanje o poplavama.

Obzirom na karakter prognozirane pojave opasnost na izljevanje iz korita moguće je se pojavi u toku današnjeg dana i tokom sutrašnjeg dana, na području općina: Kladanj, Olovo, Zavidovići, Sapna, Kalesija, Tuzla, Srebrenik, Lukavac, Gračanica i Gradačac a odnosi se na

slijedeće slivove i vodotoke:

– Srednji i donji tok sliva rijeke Bosne,

– sliv rijeke Krivaje sa svojim pritokama,

– sliv rijeke Spreče sa svojim pritokama,

– sliv rijeke Tinje, te

– sliv rijeke Drinjača.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkog stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim i pažljivim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugerišemo povećan oprez stanovništvu uz nadevena područja.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac danas u 15,00 sati, bio je 198,94 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jutros u 12,00 sati nivo je viši za 5 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 74,60 m3/s.

 

Grad Tuzla. Zbog obilnih padavina na području Grada Tuzla, došlo je do pojave novih klizišta u naseljima: Trakilovići, Ši Selo, Donja Grabovica i Mosnik. Poplavljen je most u MZ-e Bukinje koji vodi prema naselju Divkovići.

 

Grad Gračanica. Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Kranovac u 14,00 sati, iznosio je 329,00 cm i u porastu je (300 cm je vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere od poplava). Najnovija informacija sa terena je da je u Sprečkom polju na području od  Miričine do Stjepa Polja  pod vodom  oko 25 ha poljoprivrednog zemljišta.

Ostali vodotoci druge kategorije na području grada Gračanica su u porastu no za sada ne prijete izlijevanju. U MZ-e Prijeko Brdo i Trnovci, začepljeni su kanali, te se potok izlio na lokalnu cestu. U MZ-e Babići pojavilo se klizište-odron, naselje Kahvedžije-Borici, oštećena je saobraćajnica u dužini 25m i ugrožen 1 stambeni objekat. U MZ-e Lukavica u naselju Delići usljed oborinskih voda došlo je do oštećenja lokalnog puta i ima puno nanosnog materijala.

 

Grad Živinice. Od jutros, Operativni centar civlne zaštite Živinice, počeo je zaprimati pozive građana o poplavama koje su zadesile naseljena mjesta Ciljuge-stara pruga, MZ Đurđevik od Kotomice, nizvodno rijekom Gosteljom do džamije u Đurđeviku, naselje Golubinjak, MZ Višća koju na pojedinim mjestima plavi rijeka Oskova, naselje u Mođračkoj ulici pored fazanerije, naselje uz korito rijeke Spreča kod mosta u Suhoj i naselje kod mosta u Gračanici prema Tupkoviću kojem prijeti izlivanje Gračaničke rijeke. Svi vodotoci su u porastu počev od Gračaničke rijeke preko Gostelje, Oskove i Spreče sa svim svojim pritokama.

Na području MZ Dubrave Donje došlo je do izlijevanja potoka i izvršeno je angažovanje JCB mašine za pročišćavanje korita.

U MZ Oskova, naselje Barakovac izvršena je nabavka 20 m3 pijeska i vreća gdje su mještani poduzeli izradu nasipa za zaštitu stambenih objekata.

U MZ Lukavica Gornja angažovana je mšina JCB za pročišćavanje zapreka iz korita.

Upućeno je obavještenje putem TV Živinice za stanovnike koji su ugroženi od poplava da preduzmu mjere zaštite u spašavanju svoje vlastite imovine.

Obilaskom terena i uvidom u stanje na terenu, trenutno su najugroženija područja koja gravitiraju uz rijeke Gostelja i Oskova, a pogoršanjem vremenskih prilika (nastavak kišnih padavina) ugrožena će biti i naselja od izlivanja rijeke Spreče. Zbog izlijevanja vode na kolovoz obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Živinice- Olovo, u mjestu Stupari i mjestu Đurđevik.

Aktiviran je štab Civilne zaštite koji je uputio prijedlog za proglašenje stanja prirodne nesreće (poplave) prema Gradonačelniku grada Živinice.

 

Općina Kalesija. Na području općine Kalesija zbog klizišta uzrokovanih obilnim padavinama u prekidu su komunikacije prema naseljima Donje i Gornje Hrasno, a u naselju Dubnica aktivirana su dva klizišta koja ugrožavaju vodovodnu mrežu.

Poplavljen je regionalni put prema Gojčinu, ugroženi su stambeni objekti u naseljima: Gribaja, Tojšići, Donje Vukovije, Memići, Dubnica. Na magistralnom putu M-4 Tuzla Zvornik otežano se saobraća zbog izlijevanja bujičnih potoka.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE