Dopuna sažetka redovnog izvještaja o stanju na području Tuzlanskog kantona, za dan 22.06.2020. godine, do 13:00 sati

VODOSTAJI – POPLAVE

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac danas u 11,00 sati, iznosio je 198,89 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jutros u 07:00 sati, nivo jezera je viši za 7cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 74,60 m3/s.

 

Grad Gračanica. Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Kranovac u 07:00 sati, iznosio je 323,80 cm i u porastu je (300 cm je vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere od poplava). Rijeka spreča se izlila iz svoga korita na dijelu od Miričine do Stjepan Polja i poplavila oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta.

 

Grad Srebrenik. Na području grada Srebrenika došlo je do izlijevanja rijeke Tinje u naselju Špionica gdje je poplavljeno 20 stambenih objekata i oko 400 dunuma poljoprivrednog zemljišta.

-U naselju Gornji Srebrenik poplavljeno 2 stambena objekta i pojavila se dva nova klizišta koji ugrožavaju stambene objekte (kuće).

-U naselju Potpeć „Blagići“ površinske vode poplavile su 2 stambena objekta (kuće).

-U naslju Lisovići, poplavljeno je više stambenih objekata i pričinjena je veća šteta na poljoprivrednim usjevima.

-U naselju Zahirovići aktiviralo se novo klizište koje je napravilo prekid puta Kurtići-Zahirovići.

-U naslju Crveno Brdo došlo je do aktiviranja novog klizišta na putu Jasenica-Memići u dižini od 20 metara.

-U naselju Tinja staro selo, potok koji je nadošao uništio je most koji spaja Tinju sa Starim Selom.

 

Općina Kladanj. Na području općine Kladanj došlo je do izlijevanja svih vodotoka (Drinjača, Suha, Gostelja i bujičnih potoka). Poplavljeno je oko 40 stambenih objekata. Na magistralnom putu M-18 u Stuparima saobraćaj se odvija otežano.

 

Grad Živinice. Na području Grada Živinica Rijeka Spreča i bujični potoci ugrožavaju stambene objekte u naseljima: Ciljuge, Đurđevik, Golubinjak, Višća, Barice, Suha. Pripadnici civilne zaštite su na terenu.

 

Općina Čelić. Stanje na prostoru općine Čelić u posljednja 24 sata izazvano kišnim padavinama se usložnjava. Vodostaji rijeke Šibošnice i Gnjice je u porastu i prijeti brzom izlivanju. Lokalne rječice i potoci su se izlili iz svojih korita i plave lokalne puteve što otežava normalno odvijanje saobraćaja te je evidentno da se na velikom broju lokalnih ali i regionalnih putnih pravaca saobraćaj odvija jednom trakom uz veliki oprez učesnika u saobraćaju. Najveće probleme lokalnom stanovništvu zadaju bujični potoci koji su već izliveni na poljoprivredno zemljište i iz sata u sat ugrožavaju i stambene objekte. Najteža situacija je u naselju Brnjik, Drijenča, Nahvioci, Šibošnica i Čelić. Prijavljeno je  novih 3 klizišta i aktiviranje  14 starih klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte.

 

Svi raspoloživi djelatnici civilne zaštite su na terenu prate zbivanja, prikupljaju informacije te pružaju pomoć gdje je potrebna.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE