Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju Hercegovačkoneretvanskom kantonu, za dan 07.08.2022.godine, do 15:00 sati

POŽARI 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Općina Neum. Primljena informacija od  OC CZ Neum u kojoj se navodi da je požar na planini Žaba i dalje aktivan. Požar se približava selu Cerovo. Vatrogasci su na terenu. Helikopter OS BiH danas nije djelovao.

Trenutno ne postoji  potreba za angažman helikoptera OS BiH.

 Grad Konjic. Na osnovu informacija od  gospodina Huseina Hodžića iz CZ Konjic požari na Borcima i Glavatičevu su i dalje aktivni. Vatrogasci su na terenu. Naseljena mjesta i stanovništvo nisu ugroženi.

Iskazana je potreba za angažman helikoptera OS BiH.

U ostalim Gradovima i Općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR