Dopuna Sažetka izvještaja o stanju na području Zeničko-dobojskog kantona,za dan 02.02.2016. godine, do 13:00 sati

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Potrega za nestalim Mustajbegović Adinom se nastavlja i danas na području općine Olovo. Potraga se vrši od naselja Solun i to od samog početka toka rijeke Krivaje.

U potragu su uključeni uključeni pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, pripadnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, rafter klub iz Konjica, ronioci F MUP-a, te Jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom općine Olovo. U potrazi je uključena i ekipa GSS Zavidovići, koja sa jednim čamcem i posadom vrši potragu koritom rijeke Krivaje na etapi od Careve ćuprije, od buka pa do Vozuće.

Potraga još nije dala rezultata.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE