Dopuna Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Zapadnohercegovačkom i Hercegovačkoneretvanskog kantonu za dan 23.07.2022.godine, do 21:00 sati.-

POŽARI 

Zapadnohercegovački kanton

 Općina Posušje. Zbog nepristupačnog terena, jake vegetacije i vjetra promjenjivog smijera, te visokih dnevnih temperatura, unatoč aktiviranju svih raspoloživih snaga, požar se i dalje širi gustom borovom šumom i niskim raslinjem te stvara nove požarne crte praćene otvorenim plamenom.

Širenje vatrogasne crte u smjeru Blidinjskog jezera i drugo krilo u smjeru Masne Luke.

tijekom dana na terenu u akciji gašenja požara sudjelovalo je 79 vatrogasaca Županije Zapadnohercegovačke i Hercegovačko-neretvanske te vatrogasci PVB Sarajevo, pripadnici Gorske službe spašavanja 25 pripadnika, 60-tak mještana i volontera.

Sudionici akcije gašenja požara:

  • PVB- Sarajevo (22 vatrogasca sa 6 vozila),
  • Helikopter OS BiH (u vremenu od 08:00-09:00 sati/10 bambija).
  •  Kanader Republike Hrvatske(18:30-20:10 sati/7 preleta)

PVP Posušje, PVP Ljubuški, PVP Široki Brijeg, PVP Grude, PVP Mostar, DVD Rakitno, DVD Tihaljina, DVD Jare, DVD Kočerin, HGSS Posušje, GSS Široki Brijeg, GSS Grude, GSS Tomislavgrad, GSS Jablanica, Pripadnici Šumarije Posušje, Pripadnici šumarije Tomislavgrad, Pripadnici CK Općine Posušje, mještani i volonteri.

Ugrožen je park prirode Blidinje, vikend naselja, Planinarski dom Masna Luka.

Ujutro je  organizirana akcija gašenja požara s početkom u 08:00 sati na zbornom mjestu Planinarski Dom Masna Luka., u sastavu svih raspoloživih vatrogasaca PVP i DVD-ova Županije Zapadnohercegovačke i susjednih Županija.

Potrebna je isključivo zračna pomoć!

  • Više helikoptera OSBiH,
  • Helikopteri ‘Helikopter servisa Vlade Republike Srpske,
  • Kanaderi Republike Hrvatske.

Hercegovačkoneretvanski kanton

 Grad Konjic.                                                                                                                     

Prema informaciji koju smo dobili  od šefa civilne zaštite Grada Konjica Huseina Hodžića, požar na području Boračkog jezera- Tranjina , je i dalje aktivan.

U poslijepodnevnim satima se rasplamsao ali se drži  pod kontrolom. I dalje je aktivan i krak u kanjonu Neretve, na nepristupačnom terenu.

Trenutno nije potrebna pomoć helikoptera OS BiH za gašenje požara iz zraka.

 Grad Stolac. Aktivan požar kod sela Prenj( oko 17:00 sati), požar trenutno stavljen pod kontrolu i vrši se sanacija požarišta.

U ostalim Gradovima i Općinama HNŽ/K trenutno nema aktivnih požara.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR