Dopuna Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 19.08.2021.godine, do 14:00 sati

POŽARI 

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Na području grada Mostar trenutno su aktivna dva požara: u Raškoj Gori od 13:05 sati, gdje gori trava i nisko rastinje, vatrogasne ekipe su na terenu i u Jasenici od 13:15 sati, gdje gori trava. Požari ne ugrožavaju stanovništvo, stambene i druge objekte.

 Grad Čapljina. Na području grada Čapljina trenutno je aktivan jedan požar u Gnjilištima od 12:33 sati, gdje gori nisko rastinje i šuma. Požari ne ugrožavaju stanovništvo, stambene i druge objekte.

 Općina Jablanica. Na području općine Jablanica, iznad naseljenog mjesta Donja Jablanica, došlo je do pojave nekoliko požarnih tačaka. Vatrogasci su na terenu i rade na eliminiranju požarnih tačaka. Teren izuzetno težak (nepristupačan).

 Općina Stolac. Na području općine Stolac  i dalje je aktivan požar na lokaciji Derani. Požar ne ugrožava stanovništvo, stambene i druge objekte. Na terenu je  DVD Stolac i lokalno stanovništvo.

 Općina Čitluk. Na području općine Čitluk trenutno su aktivna dva požara i to: u selu Primorci od 10:00 sati, gdje gori trava, nisko rastinje i borova šuma. Požar prijeti stambenim i drugim objektima.

U Gradnićkom polju od 09:45 sati aktivan je požar, gdje gori tarva i nisko rastinje, nema ugroze trenutno po objekte.

 U općinama: Neum, Konjic, Rama i Ravno  trenutno nema aktivnih požara.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR