Donacija humanitarne organizacije “KHALIFA”

Humanitarna organizacija „Khalifa“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je posredstvom Ministarstva sigurnosti Bosne i Herceovine donirala opremu ugroženom stanovništvu Bosne i Hercegovine.

Donirana oprema koja se sastoji od inox uljnih pumpi, pumpi za vodu, agregata, isušivača i čizama je podijeljena između Federacije Bosne i Hercegovine (45{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}), Brčko Distrikta (10{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}) i Republike Srpske (45{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}).

Federalna uprava civilne zaštite danas je preuzela doniranu opremu namjenjenu za područje Federacije Bosne i Hercegovine i u skladu sa listom prioriteta dobijenu od lokalnih vlasti, istu će distribuirati ugroženom stanovništvu u narednim danima.

{loadposition 19062014}