Direktor FUCZ, Fahrudin Solak, i načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić, potpisali sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti zaštite i spašavanja

FUCZ i Općina Novi Grad Sarajevo, 30.12.2015. godine, potpisali su sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti zaštite i spašavanja na realizaciji projekata iz oblasti deminiranja i podrške civilnoj zaštiti u nabavci opreme koja će se koristi u operacijama deminiranja i drugim aktivnostima zaštite i spašavanja.

Na osnovu ovog sporazuma FUCZ će, u svrhu deminiranja na području Općine Novi Grad Sarajevo, izvršiti deminiranje na lokaciji Golo brdo , površine 16.323,96 m2, koja se nalazi u obuhvatu izgradnje budućeg Memorijalnog kompleksa “Brda Žuč”.

Općina će izdvojiti finansijska sredstva utvrđena kapitalnim namjenskim grantom u budžetu za 2015. godinu, u cilju unapređenja i poboljšanja rada i iskoristivosti kapaciteta i resursa FUCZ u deminerskim operacijama i drugim oblastima koje su u skladu sa nadležnostima.

“Prilikom izvođenja građevinskih radova na području Općine Novi Grad Sarajevo, u zadnje vrijeme često se pronalaze avio-bombe iz Drugog svjetskog rata koje, u cilju zaštite naših građana, uklanjamo na najsigurniji način.Realizacijom ovog sporazuma, želimo pomoći Općini Novi Grad u cilju maksimalne sigurnosti gradnje spomen obilježja na Žuči”, kazao je direktor FUCZ, Fahrudin Solak.

FUCZ će započeti sa deminiranjem najkasnije 30 dana nakon primitka Crvenog foldera i odobrenog Izvedbenog plana Centra za uklanjanje mina u BiH.

Rečeno je da je FUCZ, pored policije, za vrijeme prirodnih i drugih nesreća, jedina organizovana snaga na koju ova lokalna zajednica može računati i uvijek računa, te da ovo nije jedini projekat Općine Novi Grad Sarajevo i FUCZ, već da će se i dalje raditi na deminiranju drugih kontaminiranih površina, posebno poljoprivrednih tamo gdje se vraćaju povratnici ili gdje postoji zainteresiranost lokalnog stanovništva za korištenjem poljoprivrednog zemljišta.

{loadposition 2015-12-31}