Direktor FUCZ, Fahrudin Solak i Deminerski timovi Busovača B i Sarajevo B FUCZ, dobitnici medalje i međunarodnog priznanja za hrabrost PODNASLOV: Ovu medalju i priznanja za pokazanu hrabrost, požrtvovanost i izuzetan angažman u oblasti civilne zaštite dodijelila je Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu (ICDO)

Direktor FUCZ, Fahrudin Solak i Deminerski timovi Busovača B i Sarajevo B FUCZ, dobitnici medalje i međunarodnog priznanja za hrabrost

Od 27. do 29. januara ove godine u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravila je delegacija Međunarodne organizacije za civilnu odbranu (ICDO, International Civil Defence Organisation). U ovoj delegaciji su bili dr. Vladimir Kuvshinov, generalni sekretar, Saltanat Tashmatova, direktorica međunarodne saradnje i Aleksei Kuvshinov, službenik za humanitarna pitanja ICDO-a.

Na svečanoj ceremoniji dodijeljena su priznanja za pokazanu hrabrost, požrtvovanost i izuzetan angažman u polju civilne zaštite. Radi se o priznanjima zaslužnim spasiocima iz Bosne i Hercegovine, o nagradama ranga “komandanta”, viteza i o vanrednim priznanjima koja su uručena pojedincima i kolektivima iz BiH.
Među nagrađenim je i Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, i to priznanjem u rangu “viteza”, dok je adekvatno vanredno priznanje uručeno i Deminerskim timovima Busovača B i Sarajevo B Federalne uprave civilne zaštite.

“Uvijek mi je velika čast i zadovoljstvo nagraditi one koji se nalaze u službi građana i koji su uložili velike napor i trud kako bi na najbolji način pomogli ljudima u nevolji”, rekao je generalni sekretar ICDO-a Vladimir Kuvshinov, prilikom dodjele ovih značajnih međunarodnih priznanja.

Naša zemlja je članica Međunarodne organizacije civilne odbrane (ICDO) od 5. aprila 1994. godine, i u proteklom periodu redovno učestvuje u radu generalne skupštine ICDO-a.

U okviru posjete delegacija Međunarodne organizacije za civilnu odbranu obišla je Deminerski centar gdje je održana pokazna vježba na kojoj su izloženi oprema i sredstva s kojim raspolaže Federalna uprava civilne zaštite.

{loadposition 2016-01-29}