Deminerski timovi FUCZ završili zadatak deminiranja na lokaciji Olanovica u općini Kalesija

U prigradskom kalesijskom naselju Olanovica , koje je od centra grada udaljeno svega kilometar, očišćeno je 128.339,00 m² površine na kojoj su pronađene mine i NUS, a poljoprivredno zemljište vraćeno na korištenje ovdašnjem stanovništvu.

U toku deminiranja na lokaciji Olanovica u općini Kalesija, pronađena je mina PMR-2A (protivpješadijska rasprskavajuća mina), UPMR -2AS (upaljač za aktiviranje poteznom žicom), te dva komada NUS-a TTM (trenutna tromblonska mina).

Na zadatku su, pored tima Tuzla B, bili angažirani pripadnici B timova iz Livna, Orašja i Žepča koji su manuelno pregledali teren, te Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta, sa mašinama MV-4 i PT 300, koji je obavio mašinsku pripremu terena.

Kako se radilište nalazi uz rijeku Spreču, zbog njenog izlivanja, deminerski radovi započeti u 2014. prekinuti su i nastavljeni u toku 2015. godine.

Isto tako, ralizaciju ovog zadatka je otežavala površina obrasla gustom vegetacijom, šibljem i naplavljenim otpadom koji je rijeka Spreča izbacila na površinu.

Inače, očišćena površina je poljoprivredno zemljište koje je vraćeno stanovnicima/povratnicima na korištenje.