Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite očistio lokaciju koja povezuje dvije općine u dva bh. entiteta, Kalesiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Osmake u Republici Srpskoj

Na lokaciji Kalesija Gornja u općini Kalesija (Tuzlanski kanton) očišćeno je 4.603,00 m² sumnjive površine i stvoreni uslovi za dovršetak izgradnje lokalne putne komunikacije na relaciji Kalesija-Osmaci.

Na ovom zadatku je bio angažovan B tim Orašje, a njegovim završetkom, prema izjavama predstavnika lokalnih vlasti i ministra za raseljena lica FBiH, Edina Ramića, omogućava se izgradnja putne komunikacije koja će, mostom preko rijeke Spreče, povezati povratnička naselja u tom dijelu, skraćujući put od Osmaka do Kalesije za 8 kilometara.

Važno je i to da će ovom putnom komunikacijom biti omogućen pristup poljoprivrednim površinama u vlasništvu povratnika.