Deminerski timovi FUCZ uz rijeku Savu u Odžaku očistili još 194.192 kvadratnih metara sumnjive površine

Metodom tehničkog izviđanja završen je još jedan deminerski zadatak – “Obala rijeke Save – Prud 3 ” na području općine Odžak na kome su bili angažovani deminerski timovi FUCZ – “Orašje B”, “Bihać B”, “Tim za uzorkovanje” “POEK” tim i Mašinski tim sa dvije mašine za deminiranje. Površina zadatka, koji se nalazio 1,7 kilometara sjeverozapadno od naselja Prud, iznosila je 194.192 m2. Tokom zadatka na dvije lokacije pronađene su i uklonjene dvije mine PMR-2A i tri NUS-a. Za vrijeme prethodnog rata ovo područje je bilo između linija konfrontacije, pa je u dosadašnjem periodu, zbog sumnji na minsku opasnost, bio ugrožen lov i ribolov koji su dosta zastupljeni na ovom dijelu uz rijeku Savu. Pošto je poljoprivreda osnovna djelatnost povratnika i mještana Pruda i okoline, završetkom ovog zadatka omogućeno je sigurno kretanje pristupnim putevima koji vode do obradivih površina. Plovni put rijeke Save postao je sigurniji a omogućeno je postavljanje svjetlosne signalizacije i njeno održavanje.

Na području općine Odžak završen je još jedan deminerski zadatak – “Obala rijeke Save – Prud 3 ” koji je rađen metodom tehničkog izviđanja.

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) “Orašje B”, “Bihać B”, “Tim za uzorkovanje” “POEK” tim (psi za otkrivanje eksploziva) i Mašinski tim sa dvije mašine za deminiranje. Površina predmetnog zadatka, koji se nalazio 1,7 kilometara sjeverozapadno od naselja Prud, iznosila je 194.192 m2. Tokom zadatka na dvije lokacije pronađene su i uklonjene dvije mine PMR-2A (pješadijska mina rasprskavajuća) i tri NUS-a (neeksplodirano ubojno sredstvo).

Za vrijeme prethodnog rata ovo područje je bilo između linija konfrontacije, pa je u dosadašnjem periodu, zbog sumnji na minsku opasnost, bio ugrožen lov i ribolov koji su dosta zastupljeni na ovom dijelu uz rijeku Savu. Pošto je poljoprivreda osnovna djelatnost povratnika i mještana Pruda i okoline, završetkom ovog zadatka omogućeno je sigurno kretanje pristupnim putevima koji vode do obradivih površina. Plovni put rijeke Save postao je sigurniji a omogućeno je postavljanje svjetlosne signalizacije i njeno održavanje.

Primopredaja ovog zadatka obavljena je između predstavnika FUCZ i Centra za uklanjanje mina (BH MAC), dok je predstavnik Općine Odžak upoznat sa obavljenim radovima i granicama deminirane površine.

Ovo je peti deminerski zadatak na području općine Odžak uz rijeku Savu koji su uspješno završili demineski timovi FUCZ. Pored ovog u proteklom periodu završeni su i radovi na još četiri zadatka (Obala rijeke Save – Prud”, “Obala rijeke Save – Prud 1”, “Obala rijeke Save – Prud 2” i “Obala rijeke Save – Prud 1-A”) na kojima je očišćeno 455. 334 kvadratnih metara sumnjive površine.

Sa završetkom ovog zadatka ukupna sumnjiva površina koju su očistili deminerski timovi FUCZ na ovom području iznosi 649.526. kvadratnih metara.