Deminerski timovi FUCZ uklonili kasetnu municiju sa lokacije Žuč – Put u općini Vogošća

Realizacijom ovog projekta stekli su se uslovi za sanaciju puta koji povezuje Ugorsko i plato Žuči na kojem se svake godine okupi nekoliko hiljada posjetilaca u okviru  obilježavanja godišnjice jedne od najznačajnijih bitaka za odbranu Sarajeva i BiH. 

Na lokalitetu Žuč – Put (Ugorsko), četiri kilometra od Vogošće, deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite Mostar-B i Sarajevo-B i tim za uklanjanje ruševina (PLANT) obavili su zadatak uklanjanja kasetne municije.

Prethodno su postojali podaci da je ova površina bila unutar zone rasipanja kasetne municije (od 1992. do 1995. godine) i da je tokom njenog korištenja pronađena kasetna municija i drugi ostaci koji su upućivali na djelovanje ovom municijom.

Na površini od 7.618 m² pronađeno je 16 komada NUS-a (četiri trenutne tromblonske mine – TTM, šest komada zrna 40 mm za PAT, dvije granate 105 mm, dvije ručne bombe, dvije minobacačke mine 82 mm i 60 mm).

Realizacijom ovog projekta stekli su se uslovi za sanaciju puta koji povezuje Ugorsko i plato Žuči na kojem se svake godine okupi nekoliko hiljada posjetilaca u okviru obilježavanja godišnjice jedne od najznačajnijih bitaka za odbranu Sarajeva i BiH.