Deminerski timovi FUCZ na području Turbeta kod Travnika očistili novih 60.072 m2 sumnjive površine i uklonili 18 eksplozivnih sredstava

Na ovom zadatku su bili angažovani deminerski timovi FUCZ iz Travnika, Busovače i mašinski tim FUCZ. Ovo rizično područje nalazilo se u blizini mjesne zajednice Turbe između naselja Varošluk i Nula. Kroz lokaciju prolazi put koji spaja navedena naselja i koji se nije koristio zbog opasnosti od mina. U naselja Varošluk i Nula vratilo se 80% raseljenog stanovništva, a uklanjanjem minske opasnosti stvoreni su uslovi za rekonstrukciju puta koji prolazi kroz ovu  lokaciju te njegovo korištenje i sigurno okruženje za povratnike naselja Varošluk, Nula, Karaula i Turbe. Tehničkim izviđanjem ovog zadatka pronađena je jedna PP mina (PMR-2A) i 17 komada NUS-a. Uklanjanje i uništavanje pronađenih minsko-eksplozivnih sredstava izvršili su timovi za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Na području općine Travnik završen je deminerski zadatak Varošluk put ukupne površine 60.072 m2 na kojem su bili angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) iz Travnika, Busovače i mašinski tim FUCZ.

Ovo rizično područje nalazilo se dva kilometra sjeverozapadno od mjesta Turbe između naselja Varošluk i Nula. Kroz lokaciju prolazi put koji spaja navedena naselja i koji se nije koristio zbog opasnosti od mina. U naselja Varošluk i Nula vratilo se 80% raseljenog stanovništva, a uklanjanjem minske opasnosti stvoreni su uslovi za rekonstrukciju puta koji prolazi kroz ovu  lokaciju te njegovo korištenje i sigurno okruženje za povratnike naselja Varošluk, Nula, Karaula i Turbe.

Tehničkim izviđanjem ovog zadatka pronađena je jedna PP mina (PMR-2A) i 17 komada NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava). Uklanjanje i uništavanje pronađenih minsko-eksplozivnih sredstava izvršili su timovi za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Primopredaja ovog deminerskog zadatka je obavljena između predstavnika FUCZ i Centra za uklanjanje mina BiH, a predstavnik Općine Travnik je upoznat sa obavljenim radovima i granicama deminirane površine.