Deminerski timovi FUCZ na području Šumatca kod Velike Kladuše završili zadatak čišćenja 289.957 m2 minski sumnjive površine

Tokom rada, metodom oslobođanja zemljišta i deminiranja ciljane minski sumnjive površine (Land Release), navedena površina je redukovana u površinu veličine 54.816 m2 ili 18,9% od ukupne sumnjive površine, dok je ostalo vraćena površina za koju nije bilo dokaza miniranosti.

Pronađen je jedan NUS, ručna bomba M 75 koja je uništena na licu mjesta i dno od mine Prom 1.

Na području lokalne zajednice Šumatac, koja je udaljena 9 kilometara od Velike Kladuše u Unsko-sanskom kantonu, deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Livno B” i “Bihać B”, na osnovu godišnjeg plana deminiranja, obavili su zadatak u okviru devet ciljanih i pet sistematskih istraga na ukupnoj sumnjivoj površini od 289.957 m2. Na ovom zadatku povremeno su učestvovala i dvije prege (pas i kerovođa) POEK tima FUCZ.

Ukupna sumnjiva površina od 289.957 m2 rađena je kroz devet ciljanih istraga (Jagodinac 1, Jagodinac 2, Jagodinac – Put, Jusakova kosa, Krčinovac, Maćeša kuća, Stražbenica, Gazbarovac, a naknadno je dodata Jusakova kosa – Borovi) i pet sistematskih istraga (Jagodinac uvala, Kriva bukva, Maćeša, Isakova kosa i Topića brdo).

Tokom rada navedena površina je redukovana u površinu veličine 54.816 m2 ili 18,9% od ukupne sumnjive površine, dok je ostalo vraćena površina za koju nije bilo dokaza miniranosti.

Pronađen je jedan NUS, ručna bomba M 75 koja je uništena na licu mjesta i dno od mine Prom 1.

Većina ciljanih sistematskih istraga nalazila se u šumskim površinama u koje su mještani ulazili radi sječe drveta, skupljanja šumskih plodova (kestena ili branja gljiva).

Zadatak je bio blizu naseljenog područja, nedaleko su kuće lokalnog stanovništva, a minsko zaprečavanje je vršeno selektivno birajući područja poput uvala, staza, ulaza u šumska područja, te strateške kote upotrebljavajući nagazne i potezne mine. Područje se u proteklom ratnom periodu nalazilo između linija razdvajanja.

Nakon rata na ovom MSP-u registrovane su dvije minske nesreće na Jagodincu u kojoj je teško ranjen jedan mještanin (amputirana noga), dok je drugo lice ranjeno na lokaciji Maćeša kuće. Mještani su samoincijativno skidali mine ali niko o tome nije vodio evidenciju

Šumatac se nalazi unutar tri velikokladuške lokalne zajednice – Šabići, Šumatac i Kudići. U podnožjima okolnih uzvišenja (oko 400 mnv) prostiru se ravnice, plodne i obradive površine koje su jako pogodne za uzgoj raznih vrsta poljoprivrednih kultura. Svojom sjeverno-istočnom granicom naslanja se na magistralni put  Bihać-Cazin-Velika Kladuša-Republika Hrvatska.

Minski sumnjivo područje (MSP) obuhvaćalo je ovu lokalnu zajednicu sa svim naseljenim mjestima i infrastrukturom (devetogodišnja osnovna škola, džamija, lokalni putevi, vodovodi, električne niskonaponske mreže, RTV relej na Jagodincu), dok se svojom sjeveroistočnom granicom naslanja na magistralni put Bihać-Cazin-Velika Kladuša-granični prijelaz Maljevac.

Još u aprilu 2016. godine održan je koordinacijski sastanak sa predstavnicima šumarije, lovačkog društva, vatrogasaca, mještana, PU V. Kladuša, CZ V. Kladuša, na temu upoznavanja sa Land Release procedurama i načinom provođenja ovog programa u MSP Šumatac. Riječ je o novom konceptu tretiranja minski sumnjive površine koji je usklađen sa Međunarodnim standardom za humanitarno deminiranje da se na što ekonomičniji i efikasniji način i u što kraćem vremenu korisnicima vrati na upotrebu što više sumnjive površine, a očiste samo područja koja povrđeno sadrže minsko-eksplozivna sredstva.