Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite očistili lokaciju Gornja Duboka koja se nalazi pored puta Stolac-Duboka

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite očistili lokaciju Gornja Duboka koja se nalazi pored puta Stolac-Duboka

Na zadatku su, pored deminerskog tima FUCZ “Mostar B”, bili angažirani pripadnici deminerskog tima za mehaničku pripremu zemljišta i tehničko izviđanje sa ukupno osam deminera i POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva ) sa četiri prege (psi sa vodičima).

Zadatak je imao ukupno 77.647,00 m² sumnjive površine, koja je kompletno tehnički izviđena, manuelno je izviđeno 19.327,00 m² od čega oko pronađenih mina 3.500,00 m². Uklonjeno je 51.320,00 m² vegetacije, a PREGE su pregledale 7.000,00 m² čime su stvoreni uslovi za sječu ogrjevnog drveta i bezbjedno korištenje lokacije za ispašu stoke koja se nalazi pored ove komunikacije, kao i samog puta Stolac-Duboka.

Na zadatku je pronađeno devet mina i naznaka miniranosti (četiri mine PMR-2A, dva upaljača UPMR-2A, mina MRUD, dvije tenkovske mine TMM-1), te tri NUS-a.

Završetkom ovog zadatka lokalnom stanovništvu stavljeni su u upotrebu lokalni put koji se nalazio na sumnjivoj površini i bunar za napajanje stoke.

Na dvadesetak metara od lokacije, na ulazu u Gornju Duboku, nalazi se i Gospina špilja gdje vjernici dolaze i obavljaju molitve a svraćaju i prolaznici.

{loadposition 2016-05-10}