Četrnaest pripadnika FUCZ uspješno završilo obuku iz oblasti upravljanja i koordinacije kampovima u stanju prirodnih i drugih nesreća

Obuka iz oblasti koordinacije i upravljanja kampovima (Camp management) za vrijeme prirodnih i drugih nesreća (CCCM) realizirana je u okviru priprema za predstojeću međunarodnu vježbu ResponSEE koja će se održati krajem aprila na širem području Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Obuka, na kojoj su ukupno bila 24 polaznika, održana je 22. i 23. februara u prostorijama FUCZ u Sarajevu uz terensku posjetu migrantskim kampovima Blažuj i Ušivak, 24. 2. 2022. godine. Obuku je sproveo tim trenera Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, Ministarstva sigurnosti BiH (MS BiH), FUCZ i Crvenog križa Federacije BiH.

U Sarajevu je održana obuka timova Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (KUCZ KS) iz oblasti Koordinacije i upravljanja kampovima u stanju prirodnih i drugih nesreća (CCCM). Obuka je provedena na osnovu zajedničke inicijative Federalne uprave civilne zaštite i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) a realizirana je u okviru priprema za predstojeću međunardnu vježbu ResponSEE koja će se održati krajem aprila na širem području Sarajeva i Istočnog Sarajeva.

Obuka je održana 22. i 23. februara u prostorijama FUCZ u Sarajevu uz terensku posjetu migrantskim kampovima Blažuj i Ušivak,  24. 2. 2022. godine. Obuci je prisustvovalo ukupno 24 polaznika od čega 14 iz FUCZ i 10 iz KUCZ KS. Pripadnici FUCZ prethodno su završili osnovnu obuku za uspostavu, odnosno upravljanje kampovima u sklopu projekta “EU za bolju civilnu zaštitu 2019-2021”, dok su dva predstavnika FUCZ završili obuku za trenere koju je na Ilidži organizirao IOM BiH od 31. oktobra do 5. novembra 2021. godine.

Drugog dana učesnike obuke posjetila je Margherita Vismara (ITA), programski koordinator IOM-a za oblast upravljanja migracijama.

Ovu obuku je sproveo tim certificiranih CCCM trenera za ovu oblast Međunarodne organizacije za migracije (IOMu Bosni i Hercegovini, Ministarstva sigurnosti BiH (MS BiH), FUCZ i Crvenog križa Federacije BiH a aktivnost je realizovana uz finansijsku i logističku podršku Međunarodne organizacije za migracije misije u BiH (IOM BiH).