5. decembar – Međunarodni dan volontera

Međunarodni dan volontera – 5. decembar – obilježava se u cijelom svijetu i odaje priznanje solidarnosti volontera koji odgovaraju na pozive u kriznim situacijama i svakodnevno pomažu u spašavanju života i daju podršku svima kojima je ona potrebna. U vremenu sve izraženijih klimatskih promjena u svijetu koje uzrokuju razne katastrofe, prirodne i druge nesreće, značaj volontera, kojih je danas oko milijardu, dodatno je povećan. “Mreža volontera FUCZ” jedan od važnijih projekata koji je FUCZ pokrenula 2016. godine. Potreba za jedinstvenim registrom volontera proizašla je iz iskustva stečenog u poplavama 2014. godine i to u vidu jedinstvene baze podataka svih onih koji žele pomoći i koja bi bila dostupna svim strukturama zaštite i spašavanja na području Federacije BiH. FUCZ svjesna je  važnosti obilježavanja Međunarodnog dan volontera i isticanju njihove uloge u sistemu zastite i spašavanja.

Volonterstvo,  volonterizam, volontiranjeneprofitna je i neplaćena aktivnost kojom pojedinci samostalno ili u okviru neke grupe ili organizacije, doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Volontiranje se javlja u raznim oblicima: od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći do organizovanog djelovanja zajednice u kriznim periodima. Volontiranje uključuje pokušaje suzbijanja siromaštva i pomoći u sprečavanju i zaustavljanju sukoba.

Međunarodni dan volontera – 5. decembar – obilježava se u cijelom svijetu i odaje priznanje solidarnosti volontera koji odgovaraju na pozive u kriznim situacijama i svakodnevno pomažu u spašavanju života i daju podršku svima kojima je ona potrebna. U vremenu sve izraženijih klimatskih promjena u svijetu koje uzrokuju razne katastrofe, prirodne i druge nesreće, značaj volontera, kojih je danas oko milijardu, dodatno je povećan.

Ujedinjene nacije su 1970. godine uspostavile program volontera koji se danas zove Mreža volontera Ujedinjenih nacija i koje su 17. decembra 1985. godine utvrdile Međunarodni dan volontera. BiH je prihvatila Sendai deklaraciju iz Japana iz 2015. godine i Okvirni program smanjenja rizika od katastrofa 2015-2030. godina, a jedan od globalnih ciljeva koji je uspostavljen je da se volonteri trebaju trenirati, obučavati, umrežavati i po pitanjima djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Kako je navedeno u Općoj deklaraciji o volonterstvu, odnosno dobrovoljnom radu, ono je “jedan od kamena temeljaca civilnog društva jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva: zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude.”

Iako su volonteri srcem posvećeni dobrobiti zajednice, nose sa sobom dobrotu i daruju je svima oko sebe, njihova značajna uloga u društvu nije uvijek dovoljno priznata.

“Mreža volontera FUCZ” jedan od važnijih projekata koji je FUCZ pokrenula 2016. godine. Potreba za jedinstvenim registrom volontera proizašla je iz iskustva stečenog u poplavama 2014. godine i to u vidu jedinstvene baze podataka svih onih koji žele pomoći i koja bi bila dostupna svim strukturama zaštite i spašavanja na području Federacije BiH. Imajući u vidu da je volontiranje aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja kojim se želi postići aktivno uključivanjem građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, FUCZ je krajem aprila 2017. godine objavila Javni poziv za upis volontera u registar volontera FUCZ za obavljanje aktivnosti i mjera u sistemu zaštite i spašavanja. Iako u Bosni i Hercegovini volonterski rad i dalje ne privlači toliku pažnju kao u nekim evropskim zemljama, ipak se do danas putem ove aplikacije prijavilo preko 400 volontera, održana je prva obuka iz oblasti potrage i spašavanja za nestalim osobama, a čine se napori da se obučavanje prijavljenih volontera nastavi i u narednom periodu, kako kroz iznalaženje sredstava za obuku i opremu, tako i kroz njihovo usklađivanje sa zakonima EU te razvijanja novog pristupa organizovanog volontiranja u sistemu zastite i spašavanja.

FUCZ svjesna je  važnosti obilježavanja Međunarodnog dan volontera i isticanju njihove uloge u sistemu zastite i spašavanja.

Svim volonterkama i volonterima čestitamo ovaj značajan Dan, zahvaljujemo im se na dosadašnjem angažmanu s porukom da nastave raditi posao koji je od neprocjenjive važnosti, kako za društvo, tako i za sistem zaštite i spašavanja.