Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.07.2019. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 10:37 do 11:05 sati, u Vrapčićima, gdje je gorjela trava i rastinje,
 • od 17:10 do 17:40 sati, u Raštanima, gdje je gorjelo rastinje,
 • od 04:45 do 05:15 sati, u Pasjaku, gdje je gorjelo putničko motorno vozilo.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 07:05 do 07:30 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 08:10 do 10:15 sati, kod Malog Zojmira, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 19:40 do 19:55 sati, na Gorici, gdje je gorjelo rastinje, te
 • od 20:00 do 20:15 sati, u Tasovčićima, gdje je gorjela trava.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju na gašenju požara od 13:25 do 14:20 sati, na Radimlji, gdje je gorjelo smilje, trava i nisko rastinje, na površini oko 2 ha.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

 • od 11:15 do 13:00 sati, u Služnju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 14:20 do 17:30 sati, u Čalićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 18:10 do 20:45 sati, na Vlakama, gdje je gorjela smreka, trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je sedam manjih intervencija, i to: jednu intervenciju na gašenju zapaljene plinske boce, četiri intervencije na gašenju zapaljenog otpada, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog automobila i jednu intervenciju na gašenju niskog rastinja.

 

Kanton 10

Općina Drvar. Dana, 21.07.2019.godine, došlo je do požara na planini Jadovik, općina Drvar. Prostor na kojem je došlo do požara nalazi se u središtu visoke šume (borova i jelova), na nepristupačnom terenu i površinama koje se smatraju rizičnim od mina. Sve pritoke rijeke Unac, nalaze se u rejonu Jadovika, te se sa tog područja vodom snabdijeva i cjelokupno stanovništvo. Pripadnici Općinske službe civilne zaštite Drvar i djelatnici šumarije pratili su kretanje požara ali se nije moglo djelovati sa snagama sa zemlje. Od strane općine Drvar upućen je Zahtjeva za angažovanje helikoptera Oružanih snaga BiH, na gašenju požara. U toku jučerašnjeg dana (24.07.2019. godine), odobreno je djelovanje helikoptera OS BiH, koji je jučer imao sedam naleta sa izbačajem vode a čija se aktivnost nastavila i danas 25.07.2019.godine, počev od 06:00 sati.

Grad Livno. Vatrogasna jedinica grada Livno, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– kod Pošte, na obiteljskoj kući gdje je gorio dimnjak, u vremenu od 08:00 do 09:30 sati, te

– od 22:00 do 00:00 sati, iznad Begovače, gdje su gorjele odbačene automobilske gume.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški, imala je dvije intervencije gašenja požara otvorenog prostora, i to:

 • obilaskom požarišta od prethodnog dana, zatečeno je da na par mjesta još uvijek gore panjevi, te su isti pogašeni uz pomoć brentača. U gašenju su učestvovala dva vatrogasca sa jednim vozilom, u vremenu od 08:30 do 11:00 sati, i

– od 14:45 do 18:50 sati, u Klobuku, lokalitet Drače, na intrvenciji gašenja požara učestvoala je cijela Profesionalna vatrogasna jedinica Ljubuški i jedan dobrovoljni vatrogasac, sa pet vatrogasnih vozila. Opožarena je površina oko 2 ha, a gorjela je suha trava i smrekova šuma. Ponovno je na istom lokalitetu aktiviran požar u 20:30 sati, na požarište izašlo je osam vatrogasaca sa dva vozila. Požar je ugašen u 21:30 sati.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području gradova: Zenica, Gračanica i Gradačac, te općine Centar (Sarajevo), timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava, uklonili su 6 eksplozivnih sredstava. Pored navedenog na licu mjesta uništena je mina za ručni bacač M-57.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalima osobama: dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice.

Federalna uprava civilne zaštite vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je ŽUTI meteoalarm za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog visokih temperatura koje će se kretati od 330C do 360C.

 

 

OPERATIVNI CENTAR  FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE