Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 666 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 26 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 564 osoba.

– Ukupno izliječenih 76 osoba.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), tokom protekle noći završili su dezinfekciju javnih površina u Bihaću i Cazinu koju su zapoćeli 15.aprila kada je izvršena dezinfekcija jednog dijela na području ovih gradova i migrantskog kampa u hotelu „Sedra“ u Cazinu. Tako su ove aktivnosti nakon dezinfekcije Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i Kantona 10, nastavljene i u Unsko-sanskom kantonu u okviru sistemske dezinfekcije gradova na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao jedna od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19). Večeras će pripadnici FUCZ sa dvije mašine nastaviti dezinfekciju gradova u ovom kantonu a nakon što se ona završi ove aktivnosti nastavit će se i u preostalim kantonima kako bi se izvršila dezinfekcija gradova na području svih deset kantona u Federaciji BiH.

Podršku timovima FUCZ pružale su općinske službe civilne zaštite Bihaća i Cazina i vatrogasci.

 

Granični prelaz Velika Kladuša

Trenutno nema niko u šatorskom prostoru.

 

Granični prelaz Granični prelaz Izačić, Bihać

U šatorskom prostoru smještena 1 osoba sa područja Unsko-sanskog kantona. Tri lica sa područja RS-a upućena u karantin.

 

Granični prelaz Orašje

Trenutno 6 osoba u šatorskom prostoru (Kanton Sarajevo – 3, Tuzlanski kanton – 2, Zeničko-dobojski kanton – 1 i RS – 1).

 

Granični prelaz Domaljevac Šamac

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju

 

Granični prelaz Kamensko, Livno

Jedno lice sa područja Srednjobosanskog kantona u šatorskom prostoru.

 

Granični prelaz Bosansko Grahovo – Strmica

Trenutno niko ne boravi u šatorskom prostoru predviđenom za lica koja ulaze u BiH.

 

Granični prelaz Bijača, Ljubuški

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 

Granični prelaz Doljani, Čapljina

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 

Granični prelaz Osoje, Posušje

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 

Granični prelaz Gorica, Grude

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 

Granični prelaz Neum I i II

Tokom noći osam lica smješteno u šatorski prostor, do donošenja rješenja o karantinu.

 

Granični prelaz Ivanica, Ravno

Jedno lice tokom noći nakon donošenja rješenja o karantinu u pratnji policije upućeno u karantin u RS. Trenutno nema niko u šatosrkom smještaju.

 

Granični prelaz Čepikuće, Ravno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 

NAPOMENA: Na svim otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH osigurano dežurstvo pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, u svrhu povedbe naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

 

Štab je preduzeo neophodne mjere i aktivnosti na provođenju naredbe Federalnog štaba   civilne zaštite kojom je između ostalog, naređeno Štabu da pod pratnjom policijskih službenika osigura transport lica, kojima je Federalno ministarstvo zdravstva prilikom ulaza u Bosnu i Hercegovinu rješenjem odredio obaveznu mjeru karantina sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za karantin na području Kantona Sarajevo.

 

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo. dok su uposlenici KJKP Rad u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža.

 

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 12 osoba, koje su  starije od 65 godina  i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

 

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  127 osoba, i to:

– 63 osoba iz Švedske (koje su došle 05.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);

– tri osobe iz Francuske (koje su došle 06.04.2020. godine, a izolacija im ističe 04.05.2020. godine);

– 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);

– sedam osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);

– jedna osoba iz Srbije (koja je došla 10.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 08.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);

– pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Izačić (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Gradiška (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 14.04.2020. godine, a izolacija im ističe 12.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Izačić (koja je došla 15.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 13.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Neum II (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Gradiška (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Kamensko (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);

– četiri osobe koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

 

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

 

Općinski štab civilne zaštite Ilidža. Služba zaštite i spašavanja sa visina i nepristupačnih terena je bila angažovana na  dezinfekciji vjerskih objekta i vanjskih površina oko vjerskih objekata u naseljima Butmir, Hrasnica i Sokolović Kolonija. U toku jučerašnjeg dana vršena  je  podjela paketa sa prehrambenim artiklima socijalno ugroženim porodicama.

 

Općinski štab civilne zaštite Vogošća. U skladu sa zaključkom Općinskog štaba civilne zaštite provode se aktivnosti nabavke zaštitne opreme (maski, rukavica, odjela i dr.), dezinfekcionih sredstva i nabavke hrane za ugroženo stanovništvo. Dana, 16.04.2020. godine izvršena je dostava zaštitne opreme (maske, rukavice, odijela, itd.) za potrebe organiziranih struktura civilne zaštite Općine Vogošća. Aktivisti Crvenog križa Vogošća su dostavili tople obroke na adrese korisnika javne kuhinje Crvenog križa, te izvršili dostavu lijekova jednoj porodici.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Zeničko-dobojski kanton           

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

 

Općina Maglaj. U izolaciji  98 osoba, timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih,  nije bilo kretanja posle 20:00 sati.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji su 54 osobe i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema novih slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugov. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima. Zbog dolaska “vikendaša” sa drugih općina OŠCZ donio Naredbu o zatvaranje izletišta, sjedenje pored rijeka, okupljanje oko prodavnica. U naselju Olovo postavljen i treći tunel za dezinfekciju.

Općina Vareš. Na području općine Vareš u samoizolaciji je 19 osoba, jedna je osoba zaražena. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 145 osoba, period samoizolacije je završio za 15 osoba. Novih u samoizolaciji je 16. Juče na analizu poslano 12 sumnjivih uzoraka i svi su bili negativni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu poslano je ukupno 90 uzoraka, iz Doma zdravlja i Opće bolnice Tešanj, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno je sa područja općine Tešanj 1 oboljeli od COVID-19, a 2 pacijenta su izliječena.

Općinski štab civilne zaštite je donio naredbu kojom se usklađuje rad  trgovina osnovnim prehrambenim artiklima i super marketima, kao i ostalim trgovinama u veleprodaji i maloprodaji kojima je dozvoljen rad, sa vremenom zabrane kretanja građana na području Federacije BiH.

I proteklog dana je nastavljena kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, koju provode pripadnici Policijske stanice Tešanj, a vršena je i kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata, kao i poštivanje naredbe o kretanju osoba  mlađih od 18 i starijih od 65 godina, kao i zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 sati.

Profesionalna Vatrogasna Jedinica Tešanj je prema planu  dezinficiranja, juče vršila dezinfekciju stubišta zgrada na Krndiji ulazi :4,6,8,10,12,14,16,18 i 20 površine 460 m2. Služba za asanaciju, vodosnabdjvanje i čistoću JP Rad Tešanj juče je izvršila sapiranje ulica u Tešnju na potezu :Trg žrtava 3 avgusta – Kružni toka, Jelah:Most Mračaj-Most Radušica, Most Usora-Alpina i Carinski terminal Kraševo. Ukupno je utrošeno 6 cisterni vode.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od korona virusa (COVID-19):

Testirano je 32 osobe od kojih su 3 osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe – aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 573 osbe.

IZAŠLO iz samoizolacije: 501 osoba.

NALAZI se u samoizolaciji: 72 osobe.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK-a na području Tuzlanskog kantona, dana, 16.04.2020.godine, do 10:00 sati, u izolaciji se nalazilo 1.386 osoba. Broj osoba zaraženih virusom Covid-19 je 71, dok je 11 osoba izliječeno.

 

Zapadnohercegovački kanton

Dana, 16.04.2020.godine, na području Zapadnohercegovačkog kantona nije bilo novih slučajeva zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 64.

 

  Š. BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 49 11 4 0 64
Umrlih 3 1 0 0 4

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 578 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 16.04.2020. godine, testirano je 37 osoba na korona virus, od čega je 35 negativno, jedno je retestirano lice i dalje pozitivno a jedano lice pozitivno na COVID-19 . Trenutan broj osoba  koje se nalaze u samoizolaciji  zaključno sa 16.04.2020.godine, je 123.

Terenski (dezinfekcija) intervencija je bilo 15.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 

Općina Bužim                      – 128 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

 

Grad Cazin                           – 149 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 39 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 29 lica je pozitivno na korona virus,

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

 

 Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi 28 lica,

– 2 lica koji su juče izašli iz samoizolacije.

– Nema lica koja su pozitivna na korona virus.

 

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 13 pacijenata, 11 je pozitivno na korona virus, a za jednog pacijenta se čeka rezultat testa.

 

U jedinici intezivnog liječenja smješten je 1 pozitivni pacijent koji je na respiratoru.

 

Kanton 10

Uprava civilne zaštite Kantona 10, putem općinskih i gradskih službi civilne zaštite je dostavila domovima zdravlja zaštitna odjela zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

 

Županijska bolnica dr. fra Mihovil Sučić, Livno :

-broj hospitaliziranih pacijenata – 1,

-broj uzetih brisova i poslanih na analizu – 0.

 

Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10:

-10 osoba,  redovna prijava za kućnu izolaciju,

-7 osoba,  novih brisova poslano u SBK-a Mostar,

-29 osoba ukupno je zaraženo korona virusom, od toga jedna preminula.

 

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 16/17.04.2020 godine, u vremenu od 08:00 do 08:00 sati:

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 1 0 0 1 0 0 2
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 1 2 0 0 3
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 26 27 8 7 8 1 77
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 4 5 1 2 3 1 16
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 3 0 0 6 0 0 9
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 1 0 0 1 0 0 2

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Kantonalni štab civilne zaštite na izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj  dana 16.04.2020.godine, d o n o s i:

                                                              NAREDBA

 1. Poljoprivredni proizvođači koji obavljaju proljetnu sjetvu i koji su zatečeni da upravljaju poljoprivrednom mehanizacijom i prijevoznim sredstvima za prijevoz pčelinjih društava, opreme i materijala, te vrše prijevoz poljoprivrednih proizvoda mogu nesmetano da obavljaju poljoprivrednu djelatnost na prostoru HNK, i izuzimaju se iz naredbe br: 17-06-16-46-1/20 od 10.04.2020.godine, 17-06-16-14-2/20 od 29.03.2020.godine, 17-06-16-46-16-10/20 od 20.03.2020.godine.
 2. Poljoprivredni proizvođači dužni su imati Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava izdanu od nadležnih općinskih službi u HNK.
 3. Poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata, izuzimaju se od zabrane kretanja, kao i osobe starije od 65 godina, te im se omogućuje kretanje tokom dana kako bi mogli obilaziti svoja gospodarstva i raditi na njima.
 4. Trgovine poljoprivredne opreme, rasadnici i cvjećare izuzimaju se iz zapovijedi broj: 17-06-16-42/20 od 04.04.2020.godine.
 5. Za provođenje ove zapovijedi zadužuju se  ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK i Ministarstva unutarnjih poslova HNK.
 6. Zadužuju se ministarstva iz tačke 3. ove naredbe da putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Kantonalni operativni centar civilne zaštite.
 7. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 

 

NAREDBA

 1. Naređuje se CENTRU ZA HUMANITARNO RAZORUŽANJE D.O.O. MOSTAR, Ul. Kralja Zvonimira 16 a, da po potrebi angažuje vozače i vozila za prijevoz osoba sa graničnih prijelaza do mjesta koje je određeno u rješenju za karantenu.

 

 1. Za provođenje ove naredbe zadužuju se  direktor Centra za humanitarno razoružanje d.o.o. Mostar i Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

 

 1. Opremanje vozača iz tačke 1. ove naredbe zaštitnom opremom, vršit će Kantonalni štab civilne zaštite HNK.

 

 1. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

 

Operativni centar CZV HNK

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK zaprimljene su 4 prijave građana u vezi sa COVID-19. Prijave su se odnosile na okupljanje većeg broja građana na jednom mjestu. O navedenom je obaviještena nadležna služba.

 

Općina Čitluk.  Ukupno izdate 652 potvrde o kretanju. Crveni križ uobičajeno je vršio pomoć starijim osobama.

 

Općina Jablanica. Dana 16.04.2020.godine, 16 osoba izašlo iz izolacije, nije bilo novih izdatih rješenja. Ukupan broj osoba u samoizolaciji je 87. Ukupan broj osoba sa potvrđenim nalazom na COVID-19 sa 16.04.2020.godine, je 12. Djelatnici PS Jablanica izvršili  55 kontrola mjere  samoizolacije. Nije bilo prekršilaca mjere samoizolacije, kao ni prekršilaca naredbi o zabrani kretanja.

 

Općina Prozor/Rama.  Djelatnici Policijske stanice Prozor/Rama izvršili su provjeru 39 osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije i utvrdili da se sve osobe pridržavaju iste.  U protekla 24 sata na područje općine pristigle su 2 osobe iz inozemstva. Danas ističe zaštitna mjera za 8 osoba. Pod zdravstvenim nadzorom još je 41 osoba.

 

Srednjobosanski kanton

Na osnovu Naredbe br. 120/20 vrši se prijevoz – pratnja i smještaj lica koja imaju rješenja o karantenu na području Srednjobosanskog kantona.

 

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je dvije intervencije, i to:

– od 15:10 do 18:20 sati, u mjestu Lušci palanka, gdje je gorjela šuma, i

– od 19:11 do 21:40 sati, u mjestu Stari majdan, gdje je gorjela je šuma.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je intervenciju od 20:00 do 21:10 sati, u mjestu Fajića brdo, gdje je gorjela šuma.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja od 13:45 sati, u mjestu Pazarić. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 18:10 do 20:10 sati, gdje je gorjelo skladište daske, u Kočinama,

– od 21:40 do 23:05 sati, gdje je ponovno gorjelo skladište daske, u Kočinama.

 

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara

od 15:46 do 16:40 sati, gdje je gorjelo nisko rastinje na lokalitetu Glavičine-Paklina.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. DVD-e Gorica, imali su intervenciju na gašenju požara od 17:30 do 18:30 sati, u mjestu Dubrava, na lokalitetu Konopljište. Gorjela je trava i nisko rastinje. Opožarena je površina oko 4.000 m². Požar su gasila 3 vatrogasca s 1 vozilom uz pomoć mještana.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez, gasilo požar niskog rastinja u mjestu Krčevine. Požar je ugašen

 

Općina Bugojno. Vatrogasci Vatrogasnog društva Bugojno intervenisali su na gašenju požara u naselju Podripci, gdje je gorjelo nisko rastinje, suha trava (vatra se proširila prema obližnjoj šumi). Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je 6 intervencija manjeg intenziteta od čega 5 na gašenju manjih požara, te jednu tehničku intervenciju.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Ilidža, Busovača i gradova Široki Brijeg, Bihać i Cazin, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 5 eksplozivnih sredstava i 3 komada pješačke municije.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE