Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH 

FEDERACIJA BiH: 660 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 26 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 576 osoba.

– Ukupno izliječenih 58 osoba. 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Dezinfekcijom javnih površina u Bihaću, timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) započeli su sa sistematskom dezinfekcijom gradova u Unsko-sanskom kantonu. Nakon Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i Kantona 10, pripadnici FUCZ sa dvije mašine, tokom protekle noći, krenuli su sa aktivnostima na dezinfekciji općina i u ovom Kantonu. Osim dijela Grada Bihaća, urađena je i dezinfekcija migrantskog kampa u hotelu “Sedra” u Cazinu, Graničnog prelaza Izačić, objekata na ovom GP, te područja na kome se nalaze šatori za privremeni smještaj lica koja ulaze u BiH.

Planirano je da se večerašnjim aktivnostima završi dezinfekcija Grada Bihaća i nastavi u općini Cazin.
Podršku timovima FUCZ pružila je lokalna civilna zaštita .i vatrogasci

Sistematska dezinfekcije gradova u Federaciji BiH vrši se kao jedna od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19).
Osim dezinfekcije gradova na području FBiH, pripadnici FUCZ od postavljanja šatora na 14 graničnih prelaza u Federaciji BiH svakodnevno vrše i dezinfekciju šatora kako bi se ispunile sve potrebne higijensko- epidemiološke mjere i zaštitili građani koji borave u njima ali i osoblje koje boravi i radi u trijažnim šatorima i na GP.

Izvještaj o trenutnom stanju stanju na otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH (na osnovu prikupljenih informacija od dežurnih uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, dana 16.04.2020. godine do 09:00 sati)

 1. Granični prelaz Velika Kladuša

Na graničnom prelazu Velika Kladuša šest osoba tokom noći upućene u karantin. Jedna osoba trenutno u šatorskom  smještaju.                                                                         

 1. Granični prelaz Granični prelaz Izačić, Bihać

Ukupno osam osoba u šatorskom prostoru (2 – Zeničko-dobojski kanton; 4 – Unsko-sanski kanton; Tuzlanski kanton i Srednjobosanski kanton).

 1. Granični prelaz Orašje

U navedenom periodu 3 osobe upućeno u karantin tokom noći. Trenutno 6 osoba sa područja Tuzlanskog kantona u šatosrkom kantonu.

 1. Granični prelaz Domaljevac Šamac

Na granični prelaz tokom noći nije evidentiran dolazak novih lica, u štaorskom smještaju trenutno nema niko.

 1. Granični prelaz Kamensko, Livno

Trenutno niko ne boravi u šatorskom prostoru predviđenom za građane koji ulaze u BiH.

 1. Granični prelaz Bosansko Grahovo – Strmica

Trenutno niko ne boravi u šatorskom prostoru predviđenom za građane koji ulaze u BiH.

 1. Granični prelaz Bijača, Ljubuški

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Doljani, Čapljina

U protekla 24 sata nije bilo prelazaka na navedenom graničnom prelazu.

 1. Granični prelaz Osoje, Posušje

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Gorica, Grude

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Neum I i II

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Ivanica, Ravno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Čepikuće, Ravno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

NAPOMENA: Na svim otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH osigurano dežurstvo pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, u svrhu povedbe naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

Od JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dobili smo slijedeće podatke vezane za koronavirus:

 

Izvještaj za dan 15.04.2020. godine

 Broj testiranih u toku 24 h Pozitivnih
tokom 15.04.
Broj hospitaliziranih (ukupno): Aktivnih Rješenja o kućnoj izolaciji na osnovu epidemiološkog izvještaja o COVID + i Kantonalnog Ministarstva zdravstva
177 11 Ukupno 22
na respiratoru 2
55
Broj potpuno oporavljenih u protekla 24 h Broj smrtnih ishoda u 24h    
2 0    

 

Kumulativ 30.01.-15.04.2020.godine

Testirano ukupno Pozitivnih ukupno Izliječenih: Smrtnih ishoda u KS
1692 95 (7 retestirano) 10 4

 

            Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  125 osoba i to:

 • 63 osoba iz Švedske (koje su došle 05.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);
 • tri osobe iz Francuske (koje su došle 06.04.2020. godine, a izolacija im ističe 04.05.2020. godine);
 • 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • sedam osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba iz Srbije (koja je došla 10.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 08.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • pet osoba koje su uz pratnju policije pojedinačno dovedene (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Izačić (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Gradiška (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 14.04.2020. godine, a izolacija im ističe 12.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Izačić (koja je došla 15.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Neum II (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Gradiška (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • četiri osobe koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

 Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo. dok su uposlenici KJKP Rad u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad.

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 8 osoba, koje su  starije od 65 godina  i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

 Općinski štab civilne zaštite Ilidža:

Služba zaštite i spašavanja sa visina i nepristupačnih terena je bila angažovana na  dezinfekciji i dekontaminaciji objekta i vanjskih površina oko objekta u ul. Barska br. 19. u MZ Otes, zbog pojave koronavirusa na toj lokaciji. U toku jučerašnjeg dana izvršena je  podjela paketa sa prehrambenim artiklima za socijalno ugrožene porodice, dok su volonteri MZ Sokolović Kolonije dostavili lijekove jednoj teško bolesnoj osobi.

 Općinski štab civilne zaštite Vogošća:

U organizaciji Općinskog štaba civilne zaštite izvršena je podjela prehrambeno-higijenskih paketa za 14 porodica. Aktivisti Crvenog križa Vogošća su dostavili tople obroke na adrese korisnika javne kuhinje Crvenog križa, te izvršili kupovinu namirnica i njihovu dostavu za tri porodice.

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Zeničko-dobojski kanton           

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere.

Maglaj. U  izolaciji  je 105 osoba. Timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih.

Trenutno  je 14 zaraženih osoba na CORONA virus, urađeno je 6 novih testiranja ( 5 negativnih i 1 pozitivo )

Općina Olovo.  U kučnoj izolaciji nalazi se 61 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih..Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… U naselju Olovo instalirana 2 tunela za dezinfekciju. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima…

Općina Kakanj. Tri lica su pozitivna na korona virus. Iz izolacije je ukupno izašlo 743 osoba. Na promatranju i samoizolaciji do sada je prijavljeno 66 osoba. Nema novih registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Vareš.  Na području općine Vareš u samoizolaciji je 20 osoba, nema zaraženih slučajeva. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

OpćinaTešanj. Na području općine Tešanj trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 144 osobe, period samoizolacije je završio za 35 osoba. Novih u samoizolaciji je 9. Juče nije bilo sumnjivih uzoraka. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu poslano je ukupno 78 uzoraka, iz Doma zdravlja i Opće bolnice Tešanj, a pozitivnih nalaza je bilo 4.

Trenutno je sa područja općine Tešanj 1 oboljeli od COVID-19, a 2 pacijenta su izliječena

 Posavski kanton

Do sada na prostoru Županije Posavske  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 26 .osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 564

IZAŠLO iz samoizolacije: 498.osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 66 osoba

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona, 15.04.2020.god. u 10,00 sati u izolaciji se nalazilo 1620 osoba. Broj osoba zaraženih virusom Covid-19 je 77.

Zapadnohercegovački kanton

Jučer u Županiji Zapadnohercegovačkoj smo imali  1 novi slučaj zaraze koronavirusom u Širokom Brijegu. Do sada je ukupan broj zaraženih 64.

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 49 11 4 0 64
Umrlih 3 1 0 0 4

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 746 osoba.

 Bosansko-podrinjski kanton Goražde

 Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa: postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 15.04.2020. godine, testirano je 56 osoba na korona virus, od čega su 54 osobe negativne , a za dvije retestirane osobe nalazi su pozitivni. Ukupan broj pozitivnih na COVID-19 je 11. Dana 15.04.2020.godine izvršeno je pet dezinfekcija.

Trenutan broj osoba  koje se nalaze u samoizolaciji  zaključno sa 15.04.2020.godine je 121.

Tržišna inspekcija je u toku jučerašnjeg dana izvršila devet inspekcijskih nadzora i svi su bili uredni.

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

 Općina Bužim                      – 128 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

 Grad Cazin                           – 182 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 64 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 24 lica je pozitivno na korona virus.

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

  Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi 30 lica

– 6 lica koji su juče izašli iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

 Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 12 pacijenata 10 je pozitivno na korona virus, a za jednog pacijenta se čeka rezultat testa.

U jedinici intezivnog liječenja smješten je 1 pozitivni pacijent koji je na respiratoru.

Kanton 10

Uprava civilne zaštite Kantona 10 putem općinskih i gradskih službi civilne zaštite je dostavila domovima zdravlja zaštitna odijela, zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

Županijska bolnica dr. fra Mihovil Sučić, Livno :

-broj hospitaliziranih pacijenata – 1

-broj uzetih brisova i poslanih na analizu – 11

Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo HBŽ:

-2 redovna prijava za kućnu izolaciju

-11 novih brisova poslano u SBK Mostar

-29 osoba ukupno je zaraženo korona virusom, od toga jedna preminula.

PREDMET: Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 15/16.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 2 0 1 0 0 3
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 6 0 1 0 0 7
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 21 14 7 6 8 1 57
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 2 6 1 1 0 1 11
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 3 0 3
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Operativni centar CZV HNK

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK/Ž zaprimljena su četiri  prijave građana koja se  odnose na okupljanje većeg broja građana na jednom mjestu i rad dva kafića. Obaviještena nadležna služba.

OC Čapljina. Policijska stanica u Čapljini nije imala evidentiranih prekršioca naredbe o zabrani kretanja.

OC Čitluk. U općini Čitluk ukupno je izdato 589 potvrda o kretanju.

Crveni križ. Volonteri Crvenog križa su izvršili više dostava namirnica starijim osobama,te patronažnim vozilom odvezli pacijenta na dijalizu u SKB Mostar.Tajnik Crvenog križa je dostavio lijekove sokove i druge potrepštine  u Samostan školskih sestara Franjevke u Međugorju.

OC Konjic

Policiska stanica

Iz PS Konjic izvještavaju da su provedene sljedeće aktivnosti vezane za COVID – 19.

Broj kontrolisanih lica po svim osnovama je 308. Za 226 lica je prestala mjera izolacije. Dozvole za kretanje u vrijeme zabrane nisu izdavanje.Nisu evidentirani  prekršioci naredbe o zabrani kretanja.Nije bilo  informacija upućenih općinskoj službi za inspekcijske poslove.

Volonteri i Crveni Križ . Volonterski timovi rade intervencije po pozivu. Opća Bolnica Konjic  14.04 u urgentnom centru pregledano 13 pacijenata ,te su urađene su 4 kućne posjete. Na internom odjelu uzeti su brisevi od 2 pacijenta  njihovi rezultati su negativni. Jedan  pacijent je u izolatoriju  i njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Dom Zdravlja Konjic                                                                                                                      

Na dan 15.04 po indikaciji epidemiologa uzet će se 9 briseva. Da sada je ukupno urađeno 285 testiranja.

OC Stolac

Dom Zdravlja Stolac

Jučerašnjim testiranjem uzoraka jedna osoba je pozitivna na COVID – 19.

Policiska stanica

Na području opštine nije bilo kršenja naredbe o policiskom satu kao i nepoštivanju zdravstvenih mjera izolacije i samoizolacije

OC Neum

Policiska stanica

Nije evidentirano kršenje mjera samoizolacije kao ni drugih izdatih naredbi.

Dom zdravlja

Nije bilo novih rješenja o samoizolaciji.

OC Jablanica. Dana 15.04.2020, godine Općinski štab civilne zaštite Općine Jablanica je održao sjednicu na kojoj je razmatrana aktuelna situacija vezana za nastojanje da borba protiv COVIDA 19 bude što uspješnija.

Razmatrana je informacija o završenim radovima na sanaciji dijela prostora Doma Samaca namjenjenog za formiranje izolatorija za smještaj lakše i srednje teže oboljelih od korona virusa COVID 19. Takođe je konstatovano da je nakon završetka radova na adaptaciji garsonjere u ulici Rasadnik juče smještena starija osoba koja duži niz godina stanovala u jednoj stambenoj jedinici u okviru Doma samaca, koji je naredbom Općinskog štaba civilne zaštite određen za potrebe izolatorija. Općinski štab je donio 3 odluke.

 JZU Dom zdravlja Jablanica

Nalazi za 8 uzetih uzoraka u utorak 14.04.2020. godine su pokazali negativan rezultan na COVID 19. Dana 15.04.2020. godine 3 osobe su izišle iz izolacije dok je za jednu osobu doneseno rješenje o izolaciji. Ukupan broj osoba u izolaciji je 87. Ukupan broj osoba sa potvrđenim nalazom na COVID 19 je 12.

Policijska stanica Jablanica

Broj izdatih rješenja o samoizolaciji je 22 – za dosadašnji period 280.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 59 – za dosadašnji period 1073.

Broj prekršilaca samoizolacije 0- za dosadašnji period 0.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0- za dosadašnji period 4.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 0 – za dosadašnji  period 204.

 JKP Jablanica

U toku noći vršeno pranje i dezinfekcija ulica.

OC Prozor-Rama

Policiska stanica

Djelatnici policiske stanice izvršili su provjeru 45 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije i utvrdili da se sve osobe iste pridržavaju.

 Sanitarna inspekcija

U protekla 24 sata na području opštine nisu evidentirana lica pristigla iz inostranstva.

Za dvije osobe je istekla zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije.do sada je iz samoizolacije izišlo 314 osoba, a pod zdravstvenim nadzorom je još 47 osoba.

DVD Rama

Djelatnici DVD-a „RAMA“ tijekom jučerašnjeg dana izvršili su dezinfekciju 9 dostavnih vozila koja pristižu iz drugih sredina.

 Srednjobosanski kanton

Na osnovu Naredbe br. 120/20 vrši se prijevoz – pratnja i smještaj lica koja imaju  rješenja o karantenu na području Srednjobosanskog kantona.

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 POŽARI

 Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je  intervenciju od 17:50 do 21:00 sati, u mjestu Donji Purići, gdj je gorjela kuća.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je tehničku intervenciju u mjestu Bojin vir, gdje su spašavili lice koje je putničkim vozilom sletilo u rijeku Bosnu. Tokom dana su također vršili  sapiranje platoa ispred: Stacionara, Doma zdravlja sa poliklinikom, Kantonalne bolnice Zenica i Gradske uprave.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara  od 18:30 do 19:15 sati, u Dolini sunca gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 13:50 sati, u Šuškovu naselju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.                                                                                                                                            

Općina Stolac. Vatrogasna jčedinica općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 19:15 do 20:00 sati, u Vidovu polju gdje je gorio drveni skladišnji objekat,

– od 21:50 do 23:00 sati, gorio dimnjak na porodičnoj kući.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara od 21:30 do 23:30 sati, u selu Hotanj gdje je gorio poljoprivredni objekat.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju dimnjaka u naselju Gornja Tuzla.

 Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu ispred firme Unitrade, gdje je gorjela trava i nisko raslinje. Opožarena je cca 1.500 m².

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je sedam intervencija na gašenju požara i tri tehničke intervencije.

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Ilijaš,Hadžići,Domaljevac-Šamac i Pale u FBiH timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 10 eksplozivnih sredstava.

 O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE