Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 06./07.09.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija imala je u 13:55 sati intervenciju na gašenju požara na krovu kuće. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencija na gašenju požara, i to: dvije na gašenju kabastog otpada na otvorenom prostoru, jednu na gašenju kontejnera sa smećem, jednu na gašenju automobila, te jedan izlazak na teren po dojavi o zapanjenom kontejneru (lažna dojava).

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stoca imala je dvije  intervencije na gašenju požara, i to:

– od 16:35 do 17:15 sati, gorjelo je smeće , trava i nisko raslinje u Hodovu,

– od 17:35 do 19:00 sati, gorjela je borova šuma u Borojevićima.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara od 15:00 do 17:00 sati kod sela Gradac, gdje je gorjela trava.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je intervenciju na gašenju požara u gradskom području, gdje je gorio kontejner. Požar je ugašen.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je od 21:26 do 21:50 sati tehničku intervenciju na otvaranju stana u Ul. Kraljice Katarine.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je tri tehničke intervencije, i to:

– od 12:00 do 13:50 sati, uklanjanje jarbola na kružnim tokovima u Ul. Ante Starčevića,

– od 13:50 do 14:20 sati, uklanjanje stabla sa kolnika u Trebižatu,

– od 20:00 do 20:20 sati, obilazak deponije u Adi.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je od 13:20 do 15:30 sati tehničku intervenciju nakon prometne nezgode na Novom putu u Međugorju.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo  imala je tri tehničke intervencije, i to: jednu na otvaranju vrata stana i dvije intervencije na obezbjeđenju sportskih događaja.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Od 23:14 sati, van napona je 10 kV dalekovod Zapoljak. Radovi na otklanjanju kvara su u toku.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR