Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2023. godine

Sarajevo, 24.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2023. godine

Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se u subotu 08.04.2023. godine sa početkom u 09 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (ulica: Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo).

Ispitu mogu pristupiti kandidati za koje je Federalna uprava civilne zaštite donijela rješenje o polaganju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u redovnom ispitnom roku u aprilu 2023. godine. Potrebno je naglasiti da kandidati na ispit dolaze u uniformi.

 

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA

ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA