FUCZ učestvovala u realizaciji ljetne škole Zaštita i spašavanje koja je uspješno okončana pokaznom vježbom

Za realizaciju ove Ljetne škole FUCZ obezbijedila je potrebna materijalno-tehnička sredstva i ljudske resurse, a predstavnici FUCZ u toku trećeg i četvrog dana studentima su održali predavanje  o USAR timu i  njegovoj ulozi u sistemu zaštite i spašavanja i odgovoru u prirodnim i drugim nesrećama te ih upoznali sa ulogom dronova u zaštiti i spašavanju i njihovoj primjeni u radu Federalne uprave civilne zaštite nakon čega je podizanjem drona u zrak praktično prikazano i  rukovanje dronom I njegove tehničke mogućnosti.

Od 29. maja do 01. juna 2023. godine u Sarajevu je održana Ljetna škola “Zaštita i spašavanje” koju organizira Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Nosioci pripreme i realizacije ovog cjeloživotnog programa učenja bili su predstavnici pete godine prve generacije integriranog studija “Upravljanje u kriznim situacijama”.

Pored studenata, u realizaciji ove Ljetne škole učestvovali su i pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, Agencije za zaštitu ljudi i imovine “DSC”, Gorske službe spašavanja Novi Grad, Crvenog križa Novo Sarajevo, Vatrogasnog društva Novo Sarajevo, Policijske uprave Novo Sarajevo, uposlenici Hitne pomoći Kantona Sarajevo, te predstavnici nevladine organizacija DTCare.

Cilj programa pomenutog cjeloživotnog učenja je sticanje specifičnih znanja o pojmovima krize i katastrofe, dronskog incidenta te unaprijeđenje postojećeg znanja iz oblasti prevencije rizika u urbanim sredinama.

Preko sedamdeset polaznika ove ljetne škole kroz trodnevnu intenzivnu teoretsku obuku imali su priliku čuti niz predavanja vrsnih stručnjaka iz oblasti sigurnosti, zaštite i spašavanja, radio komunikacija i primjene novih tehnologija u ovim oblastima a zadnjeg dana škole izvedena je pokazna vježba evakuacije iz Dronskog incidenta – „Povedi“ .

Za realizaciju ove Ljetne škole FUCZ obezbijedila je potrebna materijalno-tehnička sredstva i ljudske resurse, a predstavnici FUCZ u toku trećeg i četvrog dana studentima su održali predavanje  o USAR timu i  njegovoj ulozi u sistemu zaštite i spašavanja i odgovoru u prirodnim i drugim nesrećama te ih upoznali sa ulogom dronova u zaštiti i spašavanju i njihovoj primjeni u radu Federalne uprave civilne zaštite nakon čega je podizanjem drona u zrak praktično prikazano i  rukovanje dronom I njegove tehničke mogućnosti.

Nakon uspješno izvedene pokazne vježbe na kraju ove ljetne škole, partnerima i učesnicima dodijeljene su zahvalnice a polaznicima su uručeni certifikati.

Federalna uprava civilne zaštite još 2015. godine sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu potpisala je Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji od kada kontinuirano učestvuje u radu i realizaciji ljetne škole koju organizira ovaj Fakultet.