Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 01.06./02.06.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE- VODOSTAJI 

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Sane je u normalnim granicama i iznosi 161 cm, (kritična tačka je 311 cm).

Vodostaj rijeke Une je u normalnim granicama i iznosi 52 cm, ( kritična tačka je 100 cm).

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je tehničku intervenciju u naselju Ceravci,  na ispumpavanju vode iz podruma zgrade.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 h:

Bosanski Brod……………………………      609  (pripremno stanje), jučer 642,

Bosanski Šamac………………………..       501  (pripremno stanje),  jučer 550,

Orašje…………………………………….       751  (pripremno stanje),  jučer 767.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,86  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je viši za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 63,38 m3/s.

Nivo vodostaja na rijeci Spreči mjerno mjesto Karanovac u 08:00 sati, je 313 cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 300cm).

Grad Gračanica. Zbog porasta vodostaja rijeke Spreče  došlo je do izlijevanja iz korita i plavljenja preko 80 Ha zasijanog poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju, na lokaciji od Miričine do Stjepan Polja.

Općina Doboj Istok. Uslijed obilnih padavina u proteklom periodu i povećanog vodostaja rijeke Spreče trenutno je poplavljeno oko 80 Ha poljoprivrednog zemljišta u priobalnom području.

 

 

Kanton Sarajevo

Općinski operativni centri civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo: Općinske strukture zaštite i spašavanja Centar i Hadžići su u toku jučerašnjeg dana nastavile sa aktivnostima na otklanjanju i saniranju posljedica od bujičnih poplava, dok ostale općinske službe civilne zaštite kontinuirano prate stane na području svojih općina u skladu sa upozorenjima izdanim od strane Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA

OD POPLAVA

 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati 66 cm 160 cm
Mostar 06:30 sati 306 cm 850 cm
Čapljina 06:15 sati -213 cm 200 cm
Trebižat Humac 06:15 sati 213 cm 280 cm
Krupa Dračevo 06:15 sati 50 cm 300 cm
Bregava Stolac 06:45 sati 52 cm 110 cm
Buna Buna 06:00 sati 107 cm 265 cm
Jasenica Jasenica-Most 06:45 sati 94 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

 

 

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

02.06.23.

08:00

 

8 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

02.06.23.

08:00

 

63 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

02.06.23.

08:00

 

70 cm

  Max. zab. Vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. Obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

02.06.23.

08:00

 

-8 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Bistrica

 

 

Bistrica

 

02.06.23.

08:00

 

35 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Veseočica

 

Veseočica

 

 

 

Nema podataka

  Max.zab.vodostaj 141cm

Poč.obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

02.06.23.

08:00

 

70cm

  Max.zab. vodostaj

175 cm 09.01.2010

Poč.obavj.

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

02.06.23.

08:00

 

68 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

Poč.obav.

                                        

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 01.06.2023.godine u popodnevnim satima (oko 17:00 do 18:00 sati) jako nevrijeme praćeno jakom grmljavinom zahvatilo je područje grada Goražda. Jaka kiša je izazvala pojavu bujičnih voda koje su izazvale stvaranje vještačkih jezera u ulicama Kulina Bana, Zaima Imamovića, Maršala Tita, naselju Luka kao i na drugim djelovima grada. Bujične vode su izazvale pojavu odrona na putevima kao i nanosa na putne kominikacije u naseljima 1.Maj, Obarak, Glamoč, Grabovik, Laleta, Vinarići, Baćci kao i drugim djelovima gradskog i prigradskog područja. Bujične vode su ostavile štetu na pojedinim dijelovima putne infrastrukture. Voda se izlijevala u pojedine poslovne prostore i podrumske prostorije. Na terenu su djelovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice, civilne zaštite, pripadnici gradskog i kantonalnog štaba civilne zaštite, pripadnici MUP-a  BPK-a, vlasnici poslovnih prostora i građani Goražda. Sve putne saobraćanice u gradu su bile pod velikom količinom vode te se saobraćaj odvijao usporeno i otežano. Angažovana je mehanizacija za uklanjanje nanosa sa saobraćajnica. Olujno nevrijeme je pričinilo štetu i na poljoprivrednim usijevima. U dva navrata gradsko područje je ostalo bez električne energije.  Na osnovu informacije dobijene od strane Službe civilne zaštite Općine Pale FBiH, tokom proteklog dana radilo se na saniranju štete na dva mosta u naselju Brdarići, koja su oštećena pojavom jakih kiša u toku predhodnih dana.

 

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara

od 13:00 do 13:00 sati, u Adi, gdje su gorjele gume.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je dvije intervencije na gašenju putničkih motornih vozila.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su intervenciju na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara u MZ Moševac, gdje je gorio krov kuće. Požar je ugašen, pričinjena je materijalna šteta.

 

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Reaktivirano je klizište u MZ Buk, ugrožen jedan stambeni objekat i jedan ekonomski, u prekidu je nekategorisani put te prilaz za dva stambena objekta.

 

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 01.06.2023 godine se ne može ocijeniti na lokalitetima Lukavac, Živinice, Mobilna: Kalesija. Na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje odgovarao je kvalitetu čistog zraka.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na području općina Ilijaš, Novi Travnik, Lukavac, Usora i gradova Goražde, Bihać, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 37 eksplozivnih sredstava.

 

OSTALO

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo.  I dalje traje potraga za nestalim muškarcem, čiji je nestanak prijavljen dana 30.05.2023. godine, u 21:00 sat, u mjestu Čunište. Danas su na terenu  ekipe GSS Sarajevo sa dva tima K9.

 

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog pljuskova sa grmljavinom.

 

 

               FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR