Deminiranjem 5.275 m2 u MZ Bjelimići omogućen povratak stanovnika i obnova njihovih kuća

Na ovoj lokaciji gravitiraju sela Vilišta, Rajac, Gapići, Stubljaci, Bak, a zbog neprohodnog pristupnog puta do radilišta tim je prethodno radio na njegovoj  popravci u slučaju medicinske avakuacije.  Ovaj zadatak projektovane površine od 3.860 m2 proširen je na 5.275 m2. Manuelnom metodom je očišćeno 4.145 m2, a sa psima za otkrivanje eksploziva (pregiranjem) urađeno je preostalih 1.130 m2 . Na ovom području do sada nije bilo deminerskih zadataka, a Federalna uprava civilne zaštite nastavlja aktivnosti na čišćenju puta prema povratničkim selima u općinama Kalinovik i Nevesinje.

Na osnovnu plana za 2018. godinu deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite  “Bihać B” i POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva) izvršili su deminiranje lokalnog puta na lijevoj obali rijeke Neretve (zadatak “Lijeva obala Neretve – Put 1”) gdje gravitiraju sela Vilišta, Rajac, Gapići, Stubljaci, Bak i druga sela u MZ Bjelimići kod Konjica.

Ovaj zadatak projektovane površine od 3.860 m2 proširen je na 5.275 m2 . Manuelnom metodom je očišćeno 4.145 m2 , a sa psima za otkrivanje eksploziva (pregiranjem) urađeno je preostalih 1.130 m2 .

Zbog nepristupačnog terena tim je prethodno radio na izgradnji trase puta do radilišta za medicinsko vozilo u slučaju medicinske avakuacije.

Za vrijeme proteklog rata ovo područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se nije koristilo, a postojali su tragovi moguće minske opasnosti. Čišćenjem ove lokacije otklonila se sumnja u postojanje mina i stvorili uslovi za njeno bezbjedno korištenje, izgradnju putne komunikacije s ciljem povratka stanovništva i obnove njihovih objekata.

Na ovom dijelu MZ Bjelimići do sada nisu vršeni deminerski radovi, a Federalna uprava civilne zaštite nastavlja aktivnosti na čišćenju puta prema povratničkim selima u općinama Kalinovik i Nevesinje.