Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 27.09.2021. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 04.11.2021. godine, donio Odluku o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH od 2021.- 2028. godine (PF BiH broj 01-02-994/18 od 04. novembra 2021. godine), […]

Opsirnije

Zemljotres U smislu ovog priručnika, zemljotres znači iznenadno, brzo podrhtavanje tla koje je obično prouzrokovano pokretanjem tektonskih ploča ispod površine zemlje. Ovo podrhtavanje može dovesti do rušenja zgrada i mostova, prekinuti snabdijevanje plinom, električnom energijom i telefonske linije, pokrenuti klizišta i lavine te prouzrokovati bujične poplave, požare i druge katastrofe. Dodatak I: Šta raditi prije/u […]

Opsirnije

U sklopu završnih aktivnosti provođenja projekta „Prekogranična zaštita od požara“ između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Federalna uprava civilne zaštite pripremila je brošuru pod nazivom “Smanjenje rizika od katastrofaˮ. Cilj brošure je da ukaže na uzroke i vrste prirodnih i drugih opasnosti, te značaju preventivnog djelovanja na smanjenju rizika od katastrofa, jer je to […]

Opsirnije

U sklopu aktivnosti provođenja Projekta prekogranične saradnje u zaštiti od požara i vatrogastvu između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Federalna uprava civilne zaštite pripremila je promotivni materijal (brošuru i letak) pod nazivom “Kako postupiti u slučaju požara“ koji se može koristiti na području Federacije BiH.

Opsirnije