KAKO PRIJAVITI KORUPCIJU?   U smislu Pravilnika o prijavljivanju korupcije ili nepravilnosti i postupanju po prijavama korupcije ili nepravilnosti u Federalnoj upravi civilne zaštite: a) korupcija označava svaku zloupotrebu moći povjerenu državnom službeniku i namješteniku Uprave, koja može dovesti do privatne koristi. Korupcija posebno može uključivati direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvatanje mita […]

Opsirnije

Prilikom izvođenja radova čišćenja miniranog područja na radilištu “Vis” na brdu Žuč u sarajevskoj općini Novi Grad demineri Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) 11. juna 2019. godine na stablu drveta uočili su poteznu minu PMR 2A uraslu u drvo. Vođa radilišta je fotografisao pronađenu minu, a sljedeći dan, nakon dolaska na radilište, uočeno je da […]

Opširnije