Završen zadatak deminiranja lokacije“Dobrenica-Vikendice TI” kod Bihaća

Deminiranje na lokaciji Dobrenica (kod Bihaća), ukupne sumnjive površine 58.934 m², obavili su timovi Federalne uprave civilne zaštite – Deminerski tim Bihać-B, Tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom PT-300 D: Mine i POEK tim sa četiri prege.

Deminiranje na zadatku “Dobrenica–Vikendice TI” (lokacija Dobrenica), sedam km od Bihaća, obavili su timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – Deminerski tim Bihać-B, Tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom PT-300 D: Mine i POEK tim sa četiri prege.

Ukupna sumnjiva površina ovog zadatka iznosila je 58.934 m², manuelno tehnički izviđena površina je 27.734 m², a mehaničkom pripremom 31.200 m², dok su prege na probijanju do 50{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0} radnih staza iza mehaničke pripreme očistile 1.375 m²

Ovim zadatkom pripadnici FUCZ očistili su još jednu lokaciju na ovom području na kome je deminiranje susjednih lokacija (“Dobrenica–Dubravica 2”, “Samarevci 2”, “Samarevci 3”, “Dobrenica–3”, “Dobrenica–Dubravica 3”) počelo 2013. godine čime je spojena veća očišćena površina i data na korištenje lokalnoj zajednici.

Nakon deminiranja navedene lokacije stekli su se uslovi za korištenje poljoprivrednog zemljišta, dijela šuma ogrjevnog drveta i drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju lokalnog stanovništva.