Zajednička obuka i vježba sa scenarijem pretrage i spašavanja unesrećenih iz ruševina nakon zemljotresa

Zajednička obuka i vježba sa scenarijem pretrage i spašavanja unesrećenih iz ruševina nakon zemljotresa, u organizaciji tima za pretragu i spašavanje „GEA“ i ministarstva za katastrofe i upravljanje u vanrednim situacijama „AFAD“ Republike Turske, održana je u periodu od 28.-31.08.2014 .godine u Izmiru, Republika Turska.

{loadposition 05092014}

U navedenoj vježbi, pored pripadnika organizacije „GEA“ i „AFAD“ (140 učesnika) prisustvovali su i pripadnici specijalističke jedinice FUCZ i organizacije „REDOG“ – tim pasa za pretrage u ruševinama iz Švicarske.

„REDOG“ je vodeća organizacija u svijetu sa 650 osoba i 400 pasa, obučenih za pretrage i spašavanje unesrećenih iz ruševina, lavina i pretraga širih otvorenih područja.

Prvi dio vježbe pretrage i spašavanja iz ruševina odvijao se u centru za obuku vatrogasnih jedinica u Izmiru, gdje se radilo na pretragama ruševina, manuelnim operacijama probijanja zidova, spašavanja unesrećenih iz bunara i sa visina, gašenja industrijskih požara i orijentacija u zadimljenom prostoru.

Drugi dio vježbe nakon 2 alarma, preseljen je u direkciju „AFAD“ u Izmiru u kojem je uspostavljen kamp jedinica za pretragu i spašavanje, da bi se nakon toga pristupilo pretrazi ruševina koristeći specijalnu opremu, lociranju unesrećenih u ruševinama, probijanju pristupnih puteva i medicinskom zbrinjavanju i evakuaciji.

Kompletna vježba trajala je neprekidno 48 sati na ove dvije lokacije.

Pripadnici FUCZ prisutnim učesnicima vježbe su održali predavanje na temu “Upozoravanje na mine/NUS”, radi budućih angažmana pripadnika jedinica za pretragu i spašavanje i evantualnih problema sa minama i NUS-om na koje bi mogli naići prilikom rada.

Na ovaj način, FUCZ sprovodi program proširenja funkcionalne namjene timova i njihovo obučavanje i usavršavanje za djelovanje u kriznim situacijama.