Vježba IPA MNE QUAKE 2014

Vježba IPA MNE QUAKE 2014, organizirana u okviru IPA projekta Evropske unije, po scenariju pružanja pomoći u slučaju zemljotresa, održala se od 20-24.10. 2014. godine u Crnoj Gori, u kojoj je sudjelovalo devet zemlja iz regiona. Zemlje koje su učestvovale u ovoj vježbi su: Makedonije, Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Albanija i Slovenija.

Tim za urbano traženje i spašavanje se nalazi u sklopu specijalizirane jedinice Federalne uprave civilne zaštite osnivane kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i glavni su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te provođenjem i drugih mjera civilne zaštite.

Federalna uprava civilne zaštite je prva na teritoriji Bosne i Hercegovine ustrojila „USAR TEAM“ za urbano traganje i spašavanje, neposredno nakon nesreće prouzrokovane zemljotresom sa kojim je učestvovala u vježbi održanoj u Crnoj Gori, kao predstavnik Bosne i Hercegovine. Sastav tima čine 25 pripadnika, dva psa tragača, deset vozila, opremljeni sa specijalističkom opremom u skladu sa međunarodnim smjernicama (INSARAG). Kao podrška timu FUCZ, u njenom sastavu na navedenoj vježbi učestvovali su pripadnici Federalne uprave policije – Specijalne policijske jedinice.

{loadposition 29102014}

Osim tima za urbano traganje i spašavanje, kao posmatrači na vježbi su prisustvovali predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, dvije entitetske uprave civilne zaštite, te predstavnik Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske u ulozi evaluatora u timu za kontrolu vježbe.

Vježba je počela komandno – štabnom vježbom kojom se provodila komunikacija između Evropskog centra za koordinaciju u vanrednim situacijama (ERCC), Centra Crne Gore, koja je domaćin vježbe, te centara država uključenih u vježbu.Komunikacijska vježba u BiH izvodi se u Operativno-komunikacijskom centru 112 BiH Ministarstva sigurnosti BiH, kojoj su prisustvovalii i direktori entitetskih uprava Civilne zaštite.

Cilj vježbe bila je provjera koordinacije linija zapovijedanja i službi na terenu kao i provjera uspostave komunikacije kao i uvježbanost postojećih snaga.

Realizirano je spašavanje iz ruševina, pronalazak sumnjivih tvari, prezentacija alpinističkih tehnika i savladavanja zahtjevnih i uskih vertikalnih prostora (prebacivanje osoba uz vanjski zid zgrade sa lijevog krila na desno), spašavanja iz zarušenih i teško dostupnih prostora, spašavanja iz uskih (klaustrofobičnih) i mračnih podzemnih prostora, djelovanje potražnih pasa, trijaža ozlijeđenih koju provodi hitna pomoć.

Federalna uprava civilne zaštite nastavlja sa opremanjem i obučavanjem pripadnika jedinica za zaštitu i spašavanje po svim mjerama zaštite i spašavanja i međunarodnim smjernicama (INSARAG*), radi efikasnijeg djelovanja u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća.

 

* Aktivnosti INSARAG-a namijenjene su poboljšanju pripravnosti za izvanredne situacije i uključuju jačanje suradnje između međunarodnih timova za urbano traganje i spašavanje (USAR-timovi) i razmjenu informacija o operativnim postupcima i naučenim lekcijama. Rezolucijom 57/150 Opće skupštine UN-a o “jačanju učinkovitosti i koordinacije u pružanju međunarodne pomoći u traganju i spašavanju iz ruševina” od 16. prosinca 2002. potvrđuje se uporaba Smjernica INSARAG-a kao referentnog materijala prilikom međunarodne USAR intervencije nakon izbijanja katastrofe. Smjernice INSARAG-a pripremili su pripadnici USAR-timova iz cijelog svijeta kao vodič za međunarodne USAR-timove i ugrožene države za interventno djelovanje u većim katastrofama.