Sažetak vanrednog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 29.12.2020. godine, do 15:40 sati

ZEMLJOTRES

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Služba civilne zaštite grada Bihaća je zaprimila nekoliko prijava o urušavanju dimnjaka i oštećenju krovnih konstrukcija. Na zgradi Doma zdravlja je došlo do oštećenja, zbog kojeg su evakuisani uposlenici, te pacijenti koji su se zadesili u tom trenutku u Domu zdravlja. Povrijeđenih nije bilo.

Općina Bosanska Krupa. Prema podacima Službe civilne zaštite općine Bosanska Krupa došlo je urušavanja dimnjaka na stambenim objektima što je izazvalo i oštećenja na krovnim konstrukcijama.

Grad Cazin. Prema podacima Službe civilne zaštite grada Cazina došlo je do oštećenja  zgrade u kojoj je smještena uprava grada Cazina (urušavanje dimnjaka i pukotine na zidovima), te manja oštećenja na objektima starije gradnje. Ekipe su na terenu, nakon obilaska i sagledavanja stanja dostavit će detaljnije informacije.

Općina Velika Kladuša. Prema podacima Službe civilne zaštite općine Velika Kladuša došlo je do oštećenja zgrade u kojoj je smještena uprava općine Velika Kladuša (starija gradnja). U prekidu su telefonske linije, prijava o nastanku šteta od strane građana nije bilo.

U općinama: Bužim, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most nije bilo prijava o nastalim štetama.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR