Uklanjanje otpada animalnog porijekla

Timovi specijalne jedinice za zaštitu i spašavanje Federalne uprave civilne zaštite na području Posavskog kantona do sada su prikupili, utovarili i transportirali oko 200 tona animalnog otpada i zaliha hrane od mesnih prerađevina, koji je termički neškodljivo obrađen u Inđiji u Srbiji.

Naime, na temelju operativne odluke Federalnog štaba civilne zaštite u Posavskom kantonu angažirane su specijalne jedinice za zaštitu i spašavanje FUCZ-a, sastavljeni od deminerskih kapaciteta, koji izvršavaju raznovrsne stručno-operativne poslove zaštite i spašavanja života i zdravlja ljudi na području ugroženom poplavama.

Osim ovih poslova angažirane snage FUCZ izvršavaju i najteže poslove iz područja sprečavanja širenja zaraze koji spadaju u oblast zaštite i spašavanje asanacije terena i ti poslovi spadaju u najteže i najsloženije poslove, a istovremeno su to poslovi najvišeg reda humanizma, kojima se reducira i sprečava mogućnost nastanka zaraze i epidemije.

{loadposition 06062014}

Trenutno su u toku završni poslovi izvlačenja i utovara preostalih životinjskih leševa na području Domaljevca (Bazik) u neposrednoj blizini grada te u Orašju – Kopanice, pri čemu će se tretirati oko 25 tona preostalog animalnog otpada.

U magacinu, preduzeća Yimor iz Domaljevca, nalazi se oko 240 tona zamrznute konzumne ribe, koja se usljed nestanka struje i potapanja komora, otopila te će se i neupotrebljiva riba također neškodljivo uništiti.

Do danas je uništeno 50 tona ribe, a preostaje još 190 tona ribe, koja se treba neškodljivo zbrinuti.

Međutim, kafilerija Inđija može dnevno primiti 20 tona ribe, pa će biti potrebno još 10 dana da se ovaj magacin oslobodi potencijalnog izvora zaraze.

Federalni štab civilne zaštite u saradnji s Vladom Posavskog kantona poduzima sve neophodne mjere da bi se nastali problem sanirao, a osim neškodljivog zbrinjavanja moguće je i zakopavanje ove konzumne ribe u skladu sa sanitarnim higijenskim pravilima.

Na području općina Domaljevac i Orašje nema uvjeta za tretman zakopavanjem, pa je nužno da se Federalni štab civilne zaštite u okviru svojih ovlaštenja iz proglašenog stanja prirodne i druge nesreće na području Federacije BiH, hitno nađe rješenje za ovaj problem uz potrebne konsultacije s nadležnim federalnim i kantonalnim vlastima.

Na poslovima uklanjanja i zbrinjavanja otpada stalno je angažirano 50 pripadnika specijalističke jedinice za zaštitu i spašavanje, koji su pokazali ne samo profesionalizam, nego i požrtvovanost i humanizam, s obzirom na uvjete u kojima se uginula stoka i uništena hrana prikuplja.