Učenici sedmih razreda Desete osnovne škole Ilidža posjetili FUCZ u okviru realizacije nastavne jedinice “Neeksplodirana ubojna sredstva”

U okviru ove posjete u zgradi FUCZ učenici su kroz prezentaciju mogli uvidjeti sve opasnosti od mina, kako ih izbjeći, šta uraditi ako se nađu u minskom polju, a pogledali su i promotivni video spot prvog odgovora timova FUCZ kod ulaska djece u minsko polje. Učenici, koji su pokazali veliko intetresovanje za ovu temu i kojima je odgovarano na brojna pitanja, posjetili su i Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava FUCZ gdje su imali priliku vidjeti pse, mašine i opremu koju koriste demineri.

Realizirajući nastavnu jedinicu “Neeksplodirana ubojna sredstva” (NUS), koja je planirana Nastavnim planom i programom u okviru časova odjeljenske zajednice za učenike sedmih razreda osnovne škole na području Kantona Sarajevo, tri sedma razreda (oko 60 učenika) Desete osnovne škole Ilidža, zajedno sa nastavnicima, u petak, 16. februara, posjetili su Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ).

U okviru ove posjete u zgradi FUCZ učenici su kroz prezentaciju mogli uvidjeti sve opasnosti od mina, kako ih izbjeći, šta uraditi ako se nađu u minskom polju, a pogledali su i promotivni video spot prvog odgovora timova FUCZ kod ulaska djece u minsko polje. Učenici, koji su pokazali veliko intetresovanje za ovu temu i kojima je odgovarano na brojna pitanja, posjetili su i Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava FUCZ gdje su imali priliku vidjeti pse, mašine i opremu koju koriste demineri.

Uzimajući u obzir da je Bosna i Hercegovina zemlja koja je “najzagađenija” minama u Evropi važno je stalno govoriti o ovom problemu koji je, nažalost, dio naše svakodnevnice jer u BiH još uvijek postoje ljudi koji žive u blizini minskih polja. U 2017. godini u BiH su registrovane dvije minske nesreće, jedna izvan sumnjive opasne površine i jedan minski incident, pri čemu je ukupno stradalo 5 osoba, od čega dvije smrtno.

Koliko je značajna stalne edukacije djece na opasnost od mina, između ostalog, govori i akcija pripadnika FUCZ brzog odgovor kada su početkom novembra prošle godine uspješno spasili tri dječaka iz minskog polja kod Hadžića. Ovaj, zamalo tragičan, slučaj dogodio se u blizini sela Kasetići, na području općine Hadžići, tako što su tri dječaka, starosti između 11 i 13 godina, ušli 100 metara u minsko polje. Vrlo brzo, uz pomoć OKC 121, alarmirani su policijski službenici MUP-a Hadžići i pripadnici FUCZ. Dječija igra i radoznalost zamalo su imali tragičan ishod, ali, zahvaljujući pripadnicima FUCZ od deset ljudi (dva tima), koji su jedini akreditovani za brzi odgovor u ovakvim situacijama, obezbijeđen je teren i siguran prolaz pa su dječaci vrlo brzo spašeni i predati roditeljima. Timovima FUCZ pomogla je i pribranost djece, koja su, slušajući uputstva i upravo posjedujući znanja o tome šta uraditi ako se nađete u minskom polju, uspješno izbavljena iz minskog polja.