U Umoljanima kod Trnova održana pokazna vježba korištenja NICS sistema u BiH u kojoj su učestvovali i pripadnici FUCZ

Na vježbi je praktično prezentirano korištenje NICS sistema u Bosni i Hercegovini od strane spasilačkih timova entitetskih uprava civilne zaštite. Na terenu je izvršena simulacija potrage za nestalom osobom na planini Bjelašnici a sve informacije i komunikacija koja je neophodna za koordinaciju između spasilačkih timova tokom pokazne vježbe spašavanja vršena je kroz NICS sistem.

Na lokalitetu sela Umoljani u općini Trnovo održana je pokazna vježba u okviru implementacije NATO SPS projekta “Napredna regionalna koordinacija u nesrećama – NICS” s ciljem analize i procjene napretka u realizaciji ovog projekta u Bosni i Hercegovini.

Next generation Incident Command System (NICS) je geografsko-informacioni sistem – GIS koji omogućuje efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja.

Na vježbi je praktično prezentirano korištenje NICS sistema u Bosni i Hercegovini od strane spasilačkih timova entitetskih uprava civilne zaštite. Na terenu je izvršena simulacija potrage za nestalom osobom na planini Bjelašnici a sve informacije i komunikacija koja je neophodna za koordinaciju između spasilačkih timova tokom pokazne vježbe spašavanja vršena je kroz NICS sistem.

Pored pripadnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) na vježbi su učestvovali i predstavnici Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH, Republičke uprave civilne zaštite, Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH i pripadnici GSS-a Jahorina.

Na pokaznoj vježbi prisustvovala je delegacija NATO SPS Programa “Nauka za mir i sigurnost” iz Brisela i Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory (SAD), a u cilju procjene daljeg razvoja sistema i analize napretka u realizaciji projekta u Bosni i Hercegovini.