U Sarajevu završen međunarodni seminar o deminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava

Od 7. do 9. septembra u Sarajevu je oodržan međunarodni seminar o deminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava. Seminar je organizovan u partnerstvu Intelligence Sec ltd. Iz Velike Britanije i Federalne uprave civilne zaštite, a okupio je oko 60 predstavnika centara za uklanjanje mina zemalja Jugoistočne Evrope, NATO saveza, Ujedinjenih nacija i Međunarodnog komiteta crvenog krsta, kao i eksperte i predstavnike organizacija i službi iz Bosne i Hercegovine.

Na seminaru su predstavljene državne i entitetske institucije Bosne i Hercegovine koje obavljaju poslove deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava, zatim institucije zemalja regije, te instituti NATO saveza- Centar izvrstnosti za vojnu inžinjeriju, Centar izvrsnosti za uklanjanje eksplozivnih sredstava, Centar izvrsnosti za borbu protiv improvizovanih eksplozivnih naprava. Pored tega prezentirani su i projekti, kao i tehnička dostignuća i oprema koja se koristi u ovim poslovima.

Posljednjeg dana seminara na lokalitetu bivšeg vojnog objekta Žunovnica u općini Hadžići demonstrirani su tehnički kapaciteti Federalne uprave civilne zaštite, te demonstrirane procedure pristupa i zbrinjavanja žrtve minske nesreće upotrebom drona sa multipektralnom kamerom i psa otkrivača eksploziva. Učesnici seminara su također upoznati sa istorijom objekta Žunovnica, te aktivnostima na uklanjanju kompleksne kontaminacije eksplozivnim sredstvima, minama i osiromašenim uranom koje je na toj lokaciji izvela Federalna uprava civilne zaštite. O izvedenoj demonstraciji prisutni su se veoma pohvalno izrazili, te su iskazali veliko interesovanje za različite aspekta rada Federalne uprave civilne zaštite na terenu.