U Sarajevu predstavljen Sistem analize rizika od katastrofa sa mapom ugroženosti šuma od požara

Pored predstavnika FUCZ kao partnera projekta ovoj prezentaciji su prisustvovali i ambasador Republike Češke u BiH Jakub Skalnik, predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i općina. Sistem analize rizika od katastrofa je onlajn platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima i zemljotresima s ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u BiH. Istovremeno sa izradom mapa ugroženosti šuma od požara, angažovani eksperti su radili i na prijedlogu metodologije za računanje i izradu mapa rizika od šumskih požara koje bi, pored podataka potrebnih za proračun ugroženosti šuma od požara, uključivale i statističke podatke o požarima, minsko sumnjive površine, udaljenost od puteva, udaljenost od izvora vode, područja ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i pokrivenosti osmatračnicama.

U Sarajevu je predstavljen prošireni Sistem analize rizika od katastrofa (Disaster Risk Analysis System – DRAS) sa mapom ugroženosti šuma od požara i prijedlog metodologije izračuna rizika od požara.

Pored predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) kao partnera projekta ovoj prezentaciji su prisustvovali i ambasador Republike Češke u našoj zemlji Jakub Skalnik, predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS) i općina.

Vlada Češke je osigurala sredstva, a Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je, u saradnji sa ekspertima iz oblasti zaštite od požara iz Češke Republike, radio na pripremi mapa ugroženosti šuma od požara u lokalnim zajednicama Livno (FBiH) i Mrkonjić Grad (RS) kako bi ove mape mogle biti prikazane u DRAS sistemu.

Sistem analize rizika od katastrofa je onlajn platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima i zemljotresima s ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini.

Ova platforma se sastoji od tri modula. Prvi modul je dostupan široj javnosti, dok su ostala dva dostupna vlastima. Prvi modul na vrlo jednostavan način projicira mape rizika na Google mape, koje su potom dostupne javnosti.

Mape ugroženosti šuma od požara su izrađene u skladu sa entitetskim i kantonalnim zakonima koji obrađuju ovu oblast. Istovremeno sa izradom mapa ugroženosti šuma od požara, angažovani eksperti su radili i na prijedlogu metodologije za računanje i izradu mapa rizika od šumskih požara koje bi, pored podataka potrebnih za proračun ugroženosti šuma od požara, uključivale i statističke podatke o požarima, minsko sumnjive površine, udaljenost od puteva, udaljenost od izvora vode, područja ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i pokrivenosti osmatračnicama.

“Delegirali smo općinu Livno koja se u proteklom periodu borila sa šumskim požarima, kao i cijeli Livanjski kanton. U tim sredinama živi mali broj ljudi, ali imamo veliku površinu. Tako ćemo znati gdje da skoncentrišemo određene snage i kako da se pripremamo za prevenciju jer je to veoma važno”, rekao je Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

Ujedno, ovom prilikom najavljen je nastavak aktivnosti u ovom Projektu  u oblasti smanjenja rizika od katastrofa koji će finansirati Vlada Češke, a realizovati UNDP.