U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite održan sastanak vezan za provedbu Projekta brzog oporavka od poplava u BiH

Na sastanku su razmijenjene informacije o stvarnom stanju i potrebama na terenu kako bi se ubuduće, iz iskustva stečenog u prošlogodišnjim poplavama, strateški pristupilo nabavci potrebnog u kriznim situacijama, u ovom slučaju poplavama, i saniranju šteta nakon poplava, te korištenju raspoloživih sredstava Svjetske banke i Evropske unije (EU).

Direktor Solak je naglasio da kod nabavke opreme kvalitet i sigurnost moraju biti prioritet.

Gospođa Ayhan je rekla da bi se sredstva za aktivnosti koje sprovodi FUCZ trebale uključiti u strategiju koju priprema Svjetska banka, te programe EU čije bi namjene bile jačanje kapaciteta Civilne zaštite kao jednog od preduslova prijema BiH u EU.

Svaka buduća saradnja mora biti korak naprijed jer je upravljanje rizicima od katastrofa, za koje se obučavaju pripadnici FUCZ, oblik saradnje koji će podržati Svjetska banka i EU.

{loadposition 02102015}