U Jablanici održan sastanak u vezi situacije na požarištu u rejonu planinskih masiva Prenja i Čvrsnice

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK i pomoćnik načelnika općine Jablanica obišli su ugrožena područja i dogovorili konkretne mjere i aktivnosti oko angažiranja potrebnih resursa u cilju lokaliziranja i gašenja požara.

Sastanku, koji je u prostorijama općine Jablanica, održan u utorak, 11.8.2015. godine, prisustvovali su predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, predstavnici Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK te pomoćnik općinskog načelnika za civilnu i protivpožarnu zaštitu općine Jablanica.

Na sastanku se razgovaralo o stabilizaciji stanja na području planina Prenj i Čvrsnica koje je zahvaćeno šumskim požarom.

Cilj ovog sastanka bio je da se na terenu procijeni trenutna situaciju, iznađu efikasnija rješenja u sistemu traženja pomoći od Općine, preko Kantonalnog do Federalnog nivoa, te da se, u skladu sa postojećim procedurama, dogovore načini saradnje i daljnje aktivnosti ako bi došlo do širenja požara, kao i eventualna potreba angažovanja oružanih snaga BiH zbog nepristupačnosti terena i nemogućnosti prilaska vatrogasaca mjestu požara na planinskim masivima Prenja i Čvrsnice.

Ovom sastanku je prethodio obilazak područja Općine Jablanica, koje je zahvaćeno požarima, na planinskim masivima Prenja i Čvrsnice, gdje je ustanovljeno da na dvije lokacije vatra još uvijek tinja i da ima dima.

Ako bi se situacija sa požarom razvijala u neželjenom pravcu, predstavnici FUCZ učinit će sve što je potrebno u pravcu traženja pomoći oružanih snaga BiH i korištenja helikoptera.

Zaključeno je da će se i dalje pratiti situacija na terenu i u skladu sa realnim procjenama poduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti, a sve u cilju lokalizacije požara i stabilizacije stanja na području planinskih masiva Prenja i Čvrsnice.