Timovi FUCZ sa ljudstvom, opremom i vozilima i ove godine bili podrška učesnicima trodnevnog “Marša mira 2021” dugog 100 kilometara od Nezuka do Potočara

Marš mira ove godine organizovao se 17. put u okviru obilježavanja 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone Ujedinjenih nacija” Srebrenica kako bi se odala počast bošnjačkim žrtvama genocida koje su na zvjerski način i masovnim likvidacijama ubijene u julu 1995. godine. U skladu sa Zaključkom Vlade FBiH FUCZ je bila zadužena da, u saradnji sa Organizacionim odborom i Pododborom za organizaciju “Marša mira 2021”, učestvuje u pripremama ovog događaja i stavi na raspolaganje potrebno ljudstvo, opremu, terenska vozila i cisterne za pitku vodu kao podršku učesnicima trodnevnog “Marša mira” koji su od ranih jutarnjih sati 8. jula do poslijepodnevnih sati 10. jula 2021. godine od Nezuka do Potočara prepješačili trasu dugu 100 kilometara kojom su u ljeto 1995. godine prošli Srebreničani tražeći spas na slobodnoj teritoriji na području Tuzle.

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) sa ljudstvom,  opremom i vozilima  i ove godine od 8. do 11. jula bili su podrška učesnicima trodnevnog “Marša mira 2021” koji se ove godine organizovao 17. put u okviru obilježavanja 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone Ujedinjenih nacija – Srebrenica” kako bi se odala počast bošnjačkim žrtvama genocida koje su na zvjerski način i masovnim likvidacijama ubijene u julu 1995. godine.

U skladu sa Zaključkom Vlade FBiH FUCZ je bila zadužena da, u saradnji sa Organizacionim odborom i Pododborom za organizaciju “Marša mira 2021”, učestvuje u pripremama ovog događaja i stavi na raspolaganje potrebno ljudstvo, opremu, terenska vozila i cisterne za pitku vodu kao podršku učesnicima trodnevnog “Marša mira” koji su od ranih jutarnjih sati 8. jula do poslijepodnevnih sati 10. jula 2021. godine od Nezuka do Potočara prepješačili trasu dugu 100 kilometara kojom su u ljeto 1995. godine prošli Srebreničani tražeći spas na slobodnoj teritoriji na području Tuzle.

Pripadnici FUCZ uspostavili su šatorske kampove na lokacijama sela Liplje u općini Zvornik gdje se završio prvi dan pješačkog pohoda Lipljen Do i Ilidža Stari bazeni u Srebrenici, Mravinci-Konjević Polje i Potočari-Srebrenica.

Cisterne s vodom bile su postavljene na punktovima duž cijele trase, a mobilni timovi FUCZ su na nekoliko lokacija, pa tako 9. jula i na lokaciji Udrč, inače najtežoj završnoj dionici Marša, pružali dodatnu logističku podršku sa flaširanom vodom i voćem što je uveliko pomoglo učesnicima kojih je ove godine bilo oko 3.000 i čije je kretanje otežavala izuzetno visoka temperatura.

U Mravincima na području Općine Bratunac uspostavljen je kamp i podignuti šatori za potrebe ambulante, GSS-a i učesnika “Marša mira” a u skladu sa epidemiološkim mjerama obezbijeđeno je dezinfekciono sredstvo i termalne kamere za mjerenje tjelesne temperature. Terenska vozila, cisterne s pitkom vodom i mobilni timovi FUCZ bili su na lokaciji Udrč, najtežoj završnoj dionici Marša.

Nakon što su rasformirali kampove u Mravincima i Ljeljen Dolu pripadnici FUCZ su  uspostavili kamp u Potočarima za učesnike Marša i za potrebe Crvenog križa.

I na trećoj, ujedno i posljednjoj dionici koja prolazi kroz Kamenicu, Buljim, Jagnjiće i Budak pripadnici FUCZ sa terenskim vozilima vršili su transport i podjelu flaširane vode i voća te učesnika kojima je bila potrebna pomoć. Tako su uspješno zbrinuli i transportovali povrijeđene učesnike Marša sa lokaliteta Bukve-Buljim.

Na ovoj posljednjoj dionici koja je duga 20-tak kilometara i završava u Potočarima, učesnici su prošli i Kameničko brdo gdje je 1995. godine u zasjedi ubijeno više od hiljadu civila a isto toliko ih je zarobljeno. Zbog zahtjevnog terena na ovoj lokaciji formiran je i spasilački tim od deset pripadnika FUCZ koji su bili ispomoć na relaciji Kameničko brdo-Buljim.

Kako bi se ispoštovale epidemiološke mjere FUCZ i ovaj dan je obezbijedila termalne kamere za mjerenje tjelesne temperature i na vidnim mjestima postavila punktove sa dezinfekcionim sredstvom.

Pripadnici FUCZ sa učesnicima “Marša mira 2021” koji su prešli 100 kilometara od Nezuka do Potočara i kojima su pružali podršku cijelom trasom Marša tokom tri dana, 10. jula u popodnevnim satima stigli su u Potočare gdje su kasnije prisustvovati iznošenju tabuta iz hale bivše Fabrike akumulatora.

Nakon što je rasformiran kamp u Potočarima učesnici su krenuli prema Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari, a zatim su upostavili punktove i postavili šatore za potrebe ambulante a na glavnoj kapiji Memorijalnog centra postavili i šator za trijažu. Na uspostavljenim punktovima na kojima su se nalazili pripadnici FUCZ, na ulazu u Memorijalni centar Srebrenica-Potočari, obezbijeđene su termalne kamere za mjerenje tjelesne temperature.

Sjećanje na žrtve koje su ubijene 1995. godine u genocidu u Srebrenici završen je jučer u Potočarima komemoracijom i ukopom 19 posmrtnih ostataka nevino stradalih Bošnjaka.