Timovi FUCZ na području Sapne obavili deminerski zadatak i omogućili izgradnju repetitora

Na ovom zadatku deminerske operacije su izvodili timovi FUCZ- Orašje B tim, POEK tim i tim sa mašinom za deminiranje PT300. Površina predmetnog zadatka iznosila je 1.819 m2 a nalazio se na vrlo nepristupačnom terenu na nadmorskoj visini od 916 m i obrastao gustom vegetacijom.
Na zadatku je tokom čišćenja pronađeno, izmješteno i uništeno pet komada NUS-a.
Operacijama čišćenja predmetne lokacije omogućena je izgradnja repetitora, a nosilac projekta je Media centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na području općine Sapna izvršena je primopredaja deminerskog zadatka “Jelica-Stolice”. Na ovom zadatku deminerske operacije su izvodili timovi Federalne uprave civilne zaštite – Orašje B tim, POEK tim  (psi za otkrivanje eksplozivnih sredstava) i tim sa mašinom za deminiranje PT300. Površina predmetnog zadatka iznosila je 1.819 m2 a nalazio se na vrlo nepristupačnom terenu na nadmorskoj visini od 916 m i obrastao gustom vegetacijom. Tlo je bilo izuzetno zasićeno metalima što je usporavalo progres manuelnog tima, nakon čega je angažovana mašina za deminiranje PT300 koja je izvršila mehaničku pripremu terena.
Na zadatku je tokom čišćenja pronađeno, izmješteno i uništeno pet komada NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava).
Operacijama čišćenja predmetne lokacije prvenstveno se omogućio zakup šumskog zemljišta od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, te pokrenuo postupak urbanističke saglasnosti kod općine Sapna za izgradnju radio-televizijskog stuba sa pratećom infrastrukturom. Nakon provedene procedure izvršit će se uređenje i izgradnja repetitora na ovoj lokaciji, a nosilac projekta je Media centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Čišćenjem predmetne lokacije stvoreno je sigurno okruženje za radnike koji rade na izgradnji i održavanju repetitora.