Tim US Forest Service-USFA posjetio Federalnu upravu civilne zaštite

Razlog ove posjete bila je razmjena informacija i iskustava između Američke šumarske službe iz SAD-a (US Forest Service-USFA) i Federalne uprave civilne zaštite u oblastima kao što su taktika i strategija kod  šumskih požara  (izgradnja vatrogasnih linija, upotreba vatre u gašenju požara, dugotrajni požar, najbolje prakse u koordinaciji različitih nadležnih institucija, koordinacija, komunikacija pilota i vatrogasaca na zemlji, razvijanje međudržavnih i međunarodnih sporazuma o saradnji kako bi se bolje pripremili za pristup resursima tokom krize (npr. razmjena ljudi, opreme, goriva i drugih resursa), te edukacija novih vatrogasaca i podrška kontinuiranoj obuci i podizanju standarda za lidere u borbi protiv požara.

Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ)  posjetio je tim Američke šumarske službe koja je dio Ministarstva poljoprivrede SAD-a i nadležna je za područje Balkana u USFS uredu u Washingtonu. Osim Shelie Slemp i Daniel Cotttrela, predstavnika US Forest Service-USFA, u timu koji je posjetio FUCZ bili su i Petro Pavliychenko, regionalni projekt koordinator te Sanela Stanojčić iz Ureda za poljoprivredu pri ambasadi SAD-a u Sarajevu.

Razlog ove posjete bila je razmjena informacija i iskustava između Američke šumarske službe iz SAD-a (US Forest Service-USFA) i Federalne uprave civilne zaštite u oblastima kao što su taktika i strategija kod šumskih požara (izgradnja vatrogasnih linija, upotreba vatre u gašenju požara, dugotrajni požar, najbolje prakse u koordinaciji različitih nadležnih institucija, koordinacija, komunikacija pilota i vatrogasaca na zemlji, razvijanje međudržavnih i međunarodnih sporazuma o saradnji kako bi se bolje pripremili za pristup resursima tokom krize (npr. razmjena ljudi, opreme, goriva i drugih resursa), te edukacija novih vatrogasaca i podrška kontinuiranoj obuci i podizanju standarda za lidere u borbi protiv požara.

Budući da su šumski požari u porastu po učestalosti i intenzitetu u BiH i u SAD-u, veoma je važno promovisati zdrave ekosisteme koji pomažu u smanjenju rizika od prirodnih nepogoda (požari, poplave, klizišta i još mnogo toga). Isto tako, vatrogasci moraju biti spremni da spriječe požare tako što će prihvatiti nove metode i taktike koji uključuju razumijevanje i predviđanje ponašanja vatre zasnovano na sastavu tla, materijala koji gori, odnosno stanja unutar šuma, kao i uticaja vremena i drugih spoljnih činilaca.

Na ovom sastanku gosti su prezentovali američka iskustva Upravljanja šumskim požarima i drugim incidentima putem Sistema za kontrolu incidenata (SKI). SKI je standardizovana, terenska, multihazardna struktura za komandu i kontrolu koja omogućava korisnicima da usvoje integrisanu organizacionu strukturu za odgovor na složenosti i potrebe jednog ili više incidenata bez prepreka koje potiču od granice nadležnosti.

Direktor FUCZ Fahrudin Solak i njegovi saradnici gostima je prezentovao strukturu i organizaciju FUCZ, probleme sa kojima se susreće CZ u FBiH,  uključujući zaštitu od požara i vatrogastvo. Američkom timu predstavljen je i sistem NICS, (Next generation Incident Command) geografsko-informacioni sistem – GIS nove generacije koji omogućuje efikasniju i ekspeditivniju razmjenu podataka i informacija između različitih učesnika u sistemu zaštite i spašavanja, njegovo korištenje u situacijama prirodnih i drugih nesreća, akcijama traganja i spašavanja te načinu integracije sistema sa postojećim geoprostornim podacima. Delegacija Američke šumarske službe bila je pozitivno iznenađena organizacijom rada i opremljenošću FUCZ, posebno korištenjem NICS sistema koji je razvijeniji i napredniji sistem od SKI sistema.

NICS sistem se upotrebljava u Kaliforniji (SAD) a razvio ga je Massachusetts Institute of Tehnology, Fire department and training center of firefigters (Odjeljenje za vatrogastvo i obuku vatrogasaca) i Lincoln Laboratory (Linkoln labaratorija).

FUCZ koristi NICS aktivno od maja 2017. godine, a prvi slučaj korištenja je bio prilikom potrage za nestalom osobom na području Brčko distrikta BiH.