Tim Federalne uprave civilne zaštite na međunarodnoj vježbi EU IPA „CAMPEX – 2015“ u Makedoniji

Pripadnici tima Federalne uprave civilne zaštite, koji zajedno sa pripadnicima Crvenog krsta Republike Srpske čine tim Bosne i Hercegovine, uputili su se sinoć prema Makedoniji, gdje će učestvovati na međunarodnoj vježbi EU IPA „CAMPEX – 2015“, u Skoplju, Makedoniji.

{loadposition 16062015}

Vježba je organizovana u okviru Programa saradnje „IPA 2 Bosna i Hercegovina“ i izvodi se po scenariju zbrinjavanja ugroženog stanovništva nakon katastrofalnog zemljotresa, a cjelokupni postupak se provodi po standardima Evropske unije (EU) o podršci države domaćina u prijemu, tranzitu i pružanju međunarodne pomoći u katastrofi.

Fokus vježbe je na podršci, prijemu ugroženih, logistici kampa, osiguranju pitke vode i hrane, te naročito zbrinjavanju stanovništva koje će biti prihvaćeno i zbrinuto u kampu.

Strukutra tima FUCZ, vozila i opreme je prilagođena scenariju ove vježbe, odnosno sastav tima FUCZ čini 15 članova (vodstvo tima, logistika i medicinska pomoć) sa odgovarajućom opremom i vozilima za mjere zaštite i spašavanja upravo iz scenarija vježbe (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje, prva medicinska pomoć).

Ovo je druga vježba EU u periodu 2014. – 2015. godina, u kojoj aktivno učestvuje Federalna uprava civilnu zaštite.