Tag Archive for: Pakistan

Predstavnik FUCZ učestvovao na kursu Hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite (HBRN) u organizaciji NATO-a