Tag Archive for: Moldavija

Predstavnik FUCZ učestvovao na kursu Hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite (HBRN) u organizaciji NATO-a