Studenti treće godine integrisanog studija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu posjetili FUCZ

Namjera ove posjete prvenstveno je bila da studenti koji slušaju nastavni predmet “Liderstvo i krizno komuniciranje”  u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine, budu upoznati sa nadležnostima, aktivnostima i ulogom koju FUCZ ima u sistemu zaštite i spašavanja i sigurnosnom sistemu BiH, posebno u okviru kriznog komuniciranja. U toku posjete studenti su, kroz izuzetno zanimljiva  predavanja, upoznati o radu i ulozi Federalnog operativnog centra, Federalnog štaba civilne zastite, o NICS-u i drugim alatima komunikacije i njihovoj primjeni te o kriznom komuniciranju i odnosima s javnošću u prirodnim i drugim nesrećama. Ova radna posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu FUCZ dio je planiranih aktivnosti koje se provode u skladu sa sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji potpisanim još 2015. godine.

Grupa studenata III godine integrisanog studija “Upravljanje u kriznim situacijama” Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu posjetila je Federalnu upravu civilne zaštite.

Cilj ove posjete prvenstveno je bio da studenti koji slušaju nastavni predmet “Liderstvo i krizno komuniciranje”  u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine, budu upoznati sa nadležnostima, aktivnostima i ulogom koju Federalna uprava civilne zaštite ima u sistemu zaštite i spašavanja i sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine, posebno u okviru kriznog komuniciranja.

Studentima je dobrodošlicu poželio Murat Baručija, rukovodilac FUCZ i ukratko ih upoznao sa  organizacijom, strukturom i nadležnostima Federalne uprave civilne zaštite, a kroz izuzetno zanimljiva  predavanja upoznati su o radu i ulozi Federalnog operativnog centra, Federalnog štaba civilne zastite, NICS-u i drugim alatima komunikacije i njihovoj primjeni u zaštiti i spašavanju te o kriznom komuniciranju i odnosima s javnošću u prirodnim i drugim nesrećama.

Na kraju ove dobro organizirane posjete studenti su obišli prostorije Federalnog operativnog centra i sjedište Profesionalne vatrogasne jedinicu Kantonalne uprave civilne zastite Kantona Sarajevo.

Ova radna posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Federalnoj upravi civilne zaštite dio je planiranih aktivnosti koje se provode u skladu sa sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji potpisanim još 2015. godine.