Seminar na temu „Procjena rizika na lokalnom nivou“

U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA i Federalne uprave civilne zaštite 19. i 20.11.2014. godine, u motelu „Orion“ u Srebreniku, održan je seminar na temu „Procjena rizika na lokalnom nivou“.

U radu navedenog seminara, pored predstavnika Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, učestvovali su predstavnici kantonalnih uprava civilne zaštite Tuzlanskog i Posavskog kantona, te predstavnici općinskih službi civilne zaštite sa područija Tuzlanskog i Posavskog kantona.

Učesnike seminara, prigodnim govorom dobrodošlice, pozdravio je općinski načelnik općine Srebrnik, gospodin Nihad Omerović.

Održavanje navedenog seminara nastavak je aktivnosti na razvijanju saradnje koja se u posljednih nekoliko godina ostvaruje između institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnih za zaštitu i spašavanje, sa Agencijom za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA u skladu sa „Memorandumom o razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća“, zaključenim 2006. godine između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i DEMA.

{loadposition 21112014}