Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 31.08./01.09.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. PVJ grada Mostara imala je 11 intervencija i to:

 • Od 10:40 do 12:10 sati, u naselju Ortiješ gašena je zapaljena trava i nisko rastinje;
 • Od 12:20 do 14:05 sati, na području Kokorine gašena je zapaljena trava i nisko rastinje;
 • Od 15:35 do 19:40 sati, na Rotimlji gašena je zapaljena trava i nisko rastinje;
 • Od 15:40 do 17:30 sati, na Tekiji gašen je požar u Fabrici duhana;
 • Od 18:00 do 19:00 sati, na Sretnicama gašena je zapaljena trava i nisko rastinje;
 • Od 19:00 do 06:15 sati, u Svačićima gašen je požar šume i visokog rastinja;
 • Od 19:35 do 20:45 sati, u Ilićima gašen je požar šume i visokog rastinja;
 • Od 21:40 do 23:00 sati, u Miljkovićima gašen je požar u brdu;
 • Od 23:30 do 00:15 sati, u Ilićima gašena je zapaljena trava i nisko rastinje;
 • Od 02:50 do 04:15 sati, na Buni gašena je zapaljena trava i nisko rastinje;
 • Od 03:11 do 03:50 sati, u Cimu gašen je požar trave.

Općina Čapljina. PVJ Čapljina imala je 7 intervencija i to:   

 • Od 08:45 do 10:20 sati, u Sjekosima gašeno je zapaljeno smeće i rastinje;
 • Od 10:20 do 11:10 sati, u Šuškovom selu gašen je požar trave i rastinja između kuća;
 • Od 13:00 do 13:40 sati, vršeno je natapanje požarišta na deponiji u Adi;
 • Od 13:00 do 13:20 sati, u Gabeli gašen je zapaljeni biljni otpad;
 • Od 17:20 do 18:00 sati, u Veledarovoj mahali gašeno je zapaljeno smeće i rastinje između kuća;
 • Od 19:30 do 20:10 sati, u Trebižatu gašena je zapaljena trava;
 • Od 20:00 do 21:05 sati, u Lokvama gašen je požar na smeću koji je zahvatio dio šume.

Općina Stolac. VJ Stolac imala je 3 intervencije i to:

 • Od 14:10 do 16:05 sati, u Aladinićima gašeno je smeće, trava i nisko rastinje;
 • Od 15:05 do 16:25 sati, u Aladinićima gašena je zapaljena trava i nisko rastinje;
 • Od 16:30 do 21:20 sati, na Dolovima gašen je požar niskog i visokog rastinja.

Općina Čitluk. VJ Čitluk imala je 5 intervencija i to:

 • Od 13:05 do 14:20 sati, Podgredom gašena je zapaljena trava i nisko rastinje;
 • Od 15:30 do 18:40 sati, u Čmarevcu gašena je zapaljena trava i nisko rastinje;
 • Od 14:30 do 19:00 sati, u Cernu gašena je zapaljena trava i nisko rastinje;
 • Od 18:00 do 21:00 sati, u Gornjoj Blatnici gašena je borova šuma, trava i nisko rastinje;
 • Od 19:05 do 20:20 sati, u Garištima na deponiji smeća gašen je zapaljeni otpad.

Općina Neum.

U periodu od 08:10 do 11:20 sati, VJ Neum gasila je požar na deponiji za smeće u mjestu Klepovci.

Općina Konjic. Dana, 31.08.2016. godine u 13:35 sati, PVJ Konjic obaviještena od strane Šumarstva da je na lokalitetu Glavatičeva, iznad  brda Žljebine (5 km zračne linije do prve putne komunikacije) izbio požar. Teren  je  nepristupačan  i  miniran. U požaru gori  nisko  rastinje i šiblje. Pripadnici PVJ Konjic su u kontaktu sa pripadnicima MUP-a HNK-a, PI Glavatičevo, koji pravovremeno obilaze teren i javljaju o stanju na terenu. Prema jutrošnjoj informaciji od OpSl CZ Konjic, požar je i dalje aktivan manjeg inteziteta.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški. Pripadnici VJ Ljubuški gasili su reaktivairani požar u mjestu Miletina. Intervencija na gašenju požar trajala je u periodu od 10:00 do 12:30 sati. Opožareno je oko 2 ha niskog rastinja i šume.

Općina Široki Brijeg. Pripadnici VJ Široki Brijeg gasili su požar trave i niskog rastinja u mjestu Dužice. Intervencija na gašenju požar trajala je u periodu od 10:30 do 12:00 sati.

U periodu od 20:00 do 22:40 sati, gašen je požar na deponiji kod obilaznice dok je u periodu od 22:45 do 00:15 sati gašen požar trave i niskog rastinja u mjestu Dužice.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Dana, 31.08.2016. godine, VJ Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u ulici Bine Adžialića gdje su gorjele plastične boce. Požar je zahvatio i ulazna vrata na privatnom stambenom objektu. Požar je lokaliziran i ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Dana, 31.8.2016. godine Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

 • u 15:15 sati, od strane građanina informacija o pronalsku šest ručnih bombi u ulici Pašića put (Općina Novi Grad).
 • u 18:05 sati, od strane građanina informacija o pronalasku nagazne mine u njivi u ulici Hotonj IV (Općina Vogošća).

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su NUS u Novom Gradu uklonuli isti dan, dok će NUS u Hotonju ukloniti u toku današnjeg dana.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Kantonalni operativni centar civilne zaštite SBK-a primio je informaciju o pronalsku NUS-a (eksplozivna naprava) na lokalitetu Bobaši. O zaprimljenoj informaciji obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

Posavski kanton

Općina Odžak. Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Odžak.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Tim za deminiranje FUCZ Tuzla nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Prijavljeno je postojanje NUS-a od strane OSCZ Kalesija, (Mina PROM 1) u naselju Memići.

Općina Gračanica. Dana, 01.09.2016. godine planirana je primopredaja deminirane površine na projektu „Stražba“ (MAC ID 13908) u općini Gračanica.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE