Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30./31.07.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U protekla 24 sata, PVJ grada Mostara imala je 6 intervencija i to:

–  od 14:00 do 15:50 sati, na Bišće polju gorila trava,

–  od 17:05 do 18:15 sati, ponovno na Bišće polju gorila trava,

–  od 21:05 do 21:35 sati, u Vranjevićima gorila trava.

–  od 01:45 do 02:15 sati, na Orlacu gorila trava i nisko rastinje,

–  od 02:20 do 02:50 sati, u ul.A.Starčevića gorio automobil i

–  od 04:48 do 05:12 sati, u Franjevačkoj ulici gorio automobil.

Općina Čapljina. U protekla 24 sata, PVJ Čapljina imala je 6 intervencija i to:

–  od 08:10 do 08:30 sati, na Zabrdalju gorila trava i nisko rastinje,

–  od 10:10 do 11:30 sati, u Svitavi gorilo smeće,

–  od 11:20 do 13:00 sati,  u Bobanovu i Lokvama gorilo smeće i šuma,

–  od 12:00 do12:30 sati, u Ul. Zrinsko-Frankopanskoj zbog paljenja korova oštećen zid kuće,

–  od 12:15 do 12:45 sati, na Počitelj Brdu gorila trava i nisko rastinje i

–  od 20:00 do 20:45 sati, u Čeljevu gorilo smeće.

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. VJ Cazin, imala je jednu tehničku intervenciju, sapiranje ceste nakon saobraćajne nesreće, u mjestu Gornja Koprivna.

Općina Sanski Most. VJ Sanski Most, imala je jednu intervenciju u mjestu Alagića sokak, u vremenu od 09:30-10:40 sati, gdje je došlo do požara na stambenom objektu-kući. Izgorjela je krovna konstrukcija i pričinjena je veća materijalna šteta.Povrijeđenih lica nije bilo. Požar su gasila tri vatrogasca sa dva vozilom.

Općina Velika Kladuša. VJ Velika Kladuša, imala je intervenciju u vremenu od 22:41 do 00:12 sati, u mjestu Nepeke na zapaljenom stajskom đubrivu. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju na gašenju otpadnog materijala  i u ul. Bistua Nova br.5, intervencija u stambenoj zgradi, na gašenju manjeg požara u stanu, požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je pet manjih intervencija, tri na gašenju smeća, jednu na gašenju automobila i jednu tehničku intervenciju.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je jednu  informaciju o pronalasku NUS-a, dana 30.7.2016.godine u 10:50 sati, od strane PS Iilijaš, da se u njihovim prostorijama nalazi jedna ručna bomba.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE